Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Denník N | 1.6.2017 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 5 | autor: DANIELA KRAJANOVÁ | Téma: Doprastav

Problém oneskorenia diaľničných stavieb na Slovensku nie je v peniazoch, meškajú preto, lebo politika rozvrátila aj stredný manažment Národnej diaľničnej spoločnosti

Za hlavný problém pomalej výstavby diaľnic u nás sa považujú peniaze, v praxi však má štát na ne viac peňazí, ako dokáže minúť. Môže to znieť neuveriteľne, ale Národná diaľničná spoločnosť (NDS) mešká už pri projekcii, preto neskoro vyhlasuje tendre na jednotlivé úseky.

Stavba všetkých diaľnic na Slovensku je preto oproti sľubom po termínoch aj pri poklepávaní základného kameňa. Aktuálny príklad je z Prešova, kde sa základný kameň obchvatu poklepkával rok po ukončení tendra, ale stavať sa aj tak nemôže, lebo nemá všetky povolenia. NDS má problémy aj pri súťažiach na dozor. V lepšom prípade tak robia na začiatku dozor jej zamestnanci.

Tento chaos spôsobuje aj predĺženie času stavby a slabú pozíciu štátu pri sporoch so stavbármi o tom, kto môže za meškanie a dodatočné náklady.

aktualne.sk | 31.5.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

BRATISLAVA - Vyučených robotníkov niet, môže za to čierna ekonomika aj snaha vychovať z vlastných detí vysokoškolákov s ľahkým životom. Hovorí sa, že remeslo má zlaté dno. Platilo to za dávnych čias, ba ešte aj za socializmu mnohé filmy ukazovali lukratívnosť povolaní ako mäsiar, automechanik, kaderníčka či murár obkladač.

No aj keď mnohí robotníci v tom období žili skutočne slušne, zo svojich detí chceli mať predsa len radšej vysokoškolákov. A tento trend sa nezmenil ani v súčasnosti. Azda aj preto je remeslo u nás totálne na ústupe. Odborníci bijú na poplach - ak sa nespamätáme, onedlho tu nebude mať kto robiť manuálnu prácu na profesionálnej úrovni.

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) přijala záštitu nad 12. konferencí: Dopravní infrastruktura 2017, která se letos koná v Litomyšli ve středu 31. května a ve čtvrtek 1. června 2017 v Zámeckém pivovaru Litomyšl.

Tato konference je pokračovatelem konference BEZPEČNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (2006), jde o její 12. ročník s tématickým zaměřením bezpečná dopravní infrastruktura a plánování dopravní infrastruktury.

Fotogranie z podujatia:

topspeed.sk | 28.5.2017 Strana: 0 | autor: Oliver Teknös | Téma: Doprastav

Betónové cesty sú u nás motoristami doslova nenávidené. Stačí spomenúť "tankodrom" na Turci, alebo cestu E572 okolo Trenčína a mnohé ďalšie panelky v katastrofálnom stave. Pritom svetový trend naznačuje, že betónové cesty zažívajú veľký návrat. Na mnohých vyťažených miestach sa v zahraničí stavajú práve betónové diaľnice. Viete aký je dôvod? Je ich hneď niekoľko.

Moderné betónové cesty máme dnes aj na Slovensku. Viete kde? Betón nájdete napríklad v diaľničných tuneloch ako Sitina alebo Branisko. Dokonca celý diaľničný obchvat Prešova D1 má mať betónový povrch. Pre príklad moderných betónových diaľnic netreba ísť ani ďaleko do zahraničia. V Česku revitalizujú D2 smerom na Brno práve touto technológiou. Rovnaká cesta vedie aj v Rakúsku z Bratislavy smerom na Viedeň.

parlamentnelisty.sk, 5.5.2017

Zlepšenie kvality prípravy verejných súťažných by znížilo nejasnosti stavebných firiem pri vypracovávaní ponúk, konštatuje Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Diaľnice či rýchlostné cesty sú investíciou na dlhé obdobie, a tak nesmie chýbať dôraz na kvalitnú prípravu projektov. 

Za hodnovernosť jednotlivých položiek stavebných prác a ich cenu dnes prioritne zodpovedajú stavebné firmy. Ich úroveň skutočnej odbornosti a spôsobilosti sa ale paradoxne pri verejnom obstarávaní často neskúma, upozorňuje Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).

„Kvalifikovanejšia firma zohľadní aj informácie a okolnosti, ktoré mohol iný uchádzač prehliadnuť. Výsledkom je vyššia cena takejto ponuky a faktické znevýhodnenie stavebnej firmy, ktorá postupovala pri naceňovaní precíznejšie,“ popísal prezident ZSPS Pavol Kováčik na dnešnej konferencii Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2017.

Objavujú sa prípady, kedy sú súťažné podklady nedostatočne pripravené a chýba jasné zadanie predmetu zákazky, teda napríklad novej rýchlej cesty či inej dopravnej infraštruktúry.

„Rovnako chýbajú jednoznačné pravidlá pre určovanie cien na základe záväzného kalkulačného vzorca,“ dopĺňa P. Kováčik.

Ten by umožnil vytvoriť prehľadné výstupy pri jednotlivých ponukách, ktoré by dokázal štát efektívne a transparentne skontrolovať.

Plus 7 dní | 25.5.2017 | Rubrika: Zaujalo nás | Strana: 114 | autor: VANDA FELŠÖCI RUSNÁKOVÁ | Téma: Stavebné firmy

Vyučených robotníkov niet, môže za to čierna ekonomika aj snaha vychovať z vlastných detí vysokoškolákov s ľahkým životom

Hovorí sa, že remeslo má zlaté dno. Platilo to za dávnych čias, ba ešte aj za socializmu mnohé filmy ukazovali lukratívnosť povolaní ako mäsiar, automechanik, kaderníčka či murár obkladač. No aj keď mnohí robotníci v tom období žili skutočne slušne, zo svojich detí chceli mať predsa len radšej vysokoškolákov. A tento trend sa nezmenil ani v súčasnosti.

Azda aj preto je remeslo u nás totálne na ústupe. Odborníci bijú na poplach - ak sa nespamätáme, onedlho tu nebude mať kto robiť manuálnu prácu na profesionálnej úrovni. Už teraz na Slovensku akútne chýbajú murári a stavbári, kuchári či čašníci. Robotníci sa sťažujú na nízke platy, podnikatelia a profesijné zväzy zas na nedostatok mládeže.

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) organizuje pri príležitosti 25. výročia svojho obnovenia Inžiniersky deň „KVALITA ? STAVIEB“, ktorý sa bude konať dňa 18. mája 2017 v hoteli Gate One v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska a nad odbornou časťou konferencie minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Fotografie z podujatia:

EÚ fondy v cestnej doprave, výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, národný systém dopravných informácií a geotechnické problémy na cestách. O týchto a ďalších témach diskutovali 270-ti odborníci z celého Slovenska. 

Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala významné odborné podujatie s názvom Cestná konferencia 2017, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 21. – 22. marca 2017 v hoteli Holiday Inn v Bratislave . Cieľom konferencie bolo informovať o aktuálnej situácii v cestnom staviteľstve a hospodárstve na Slovensku, ako aj o  ďalších plánoch v rozvoji cestnej siete na Slovensku.

Konferencia sa zamerala na financovanie a výstavbu cestnej infraštruktúry na Slovensku, správu a údržbu cestných komunikácií a geotechniku v dopravnom staviteľstve. Záštitu nad konferenciou prijal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Ministerstvo dopravy na slávnostnom otvorení zastupoval štátny tajomník Peter Ďurček. V úvodných príhovoroch vystúpili splnomocnenec vlády SR pre rýchlostné cesty Igor Janckulík, primátor Hlavného mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Roman Žembera, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik, prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností Dušan Petráš, predseda České silniční společnosti Petr Monchschein a odborný garant konferencie a predseda Slovenskej cestnej spoločnosti Ján Šedivý.

Slovenská cestná spoločnosť každoročne oceňuje najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu zameranú na oblasť cestného staviteľstva a hospodárstva. Tento rok bola počas konferencie cena udelená Petrovi Dubravskému zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach za prácu s názvom „Nízkoteplotné asfaltové zmesi na báze zeolitu“.

V rámci konferencie vystúpili s odbornými príspevkami zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, samosprávnych krajov, vysokých škôl a podnikateľského prostredia.

http://www.cestnaspol.sk/clanok/cestna-konferencia-2017-5103

tvnoviny.sk | 5.5.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Odborníci vidia aj iné možnosti ako len zadlžovanie štátu alebo súkromné diaľnice.

Zabudnite na nové diaľnice, aspoň nateraz. Slovensko totiž nemá peniaze na ich dostavbu. Všetky sú už prakticky až do konca volebného obdobia minuté. Úseky, na ktorých sa ešte nezačalo stavať, sú teda v nedohľadne.


hlavnespravy.sk | 5.5.2017 Strana: 0 | autor: HSP/Foto:Facebook-ZSPS | Téma: Stavebné firmy

Zlepšenie kvality prípravy verejných súťažných by znížilo nejasnosti stavebných firiem pri vypracovávaní ponúk, konštatuje Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Diaľnice či rýchlostné cesty sú investíciou na dlhé obdobie, a tak nesmie chýbať dôraz na kvalitnú prípravu projektov.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie