Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

hnonline.sk | 15.11.2017 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | autor: Lucia Rusnáková | Téma: Stavebné firmy


Stagnácia vyvolala viaceré protesty obyvateľov.Čo ďalej s D1


Najkritickejšími úsekmi diaľnice D1 sú Turany-Hubová a Hubová-Ivachnová.


Ich stavba stagnovala pre posudky vplyvov výstavby na životné prostredie a teraz sa pri druhom úseku čaká na ďalšie kroky Národnej diaľničnej spoločnosti, pričom podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska by projektová príprava aj prieskumné práce mohli pokračovať ďalej.


Problémom tiež bolo, že počas razenia tunela Čebrať museli práce prerušiť pre riziko zosuvu svahu nad trasou tunela.


Protestujúci zablokovali cesty


V prípade D3 je otázny úsek od Brodna po Oščadnicu. Práve ten bude súčasťou diaľničného spojenia s Poľskom a Českom. Úsek Brodno - Kysucké Nové Mesto sa pri tom má realizovať namiesto ďalšieho roka až v roku 2026.


Za urýchlenú dostavbu diaľnice D3 už viackrát protestovali Kysučania - začiatkom roka zablokovali hlavný cestný ťah do Poľska a Česka trikrát, čím ochromili dopravu na celých Kysuciach, kde sa tvorili dlhé kolóny.


Prívlastok výrazne meškajúci získal ružomberský obchvat. Pôvodné optimistické plány naznačovali, že 15-kilometrový diaľničný úsek dostane finálnu bodku do začiatku tohto roka.
Teraz je situácia iná a v kalendári svieti až dátum december 2021, čo sa pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie tiež môže predĺžiť.

Trend | 16.11.2017 | Rubrika: Stavebníctvo/Výstavba diaľnic | Strana: 69 | autor: Katarína Ragáčová | Téma: Stavebné firmy

Stavbári otvorene hovoria o chaotickom postupuje bez vopred stanovených priorítKeď pred koncom septembra minister dopravy Árpád Érsek informoval, ktorých deväť úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa bude prioritne stavať, naštartovala sa verejná diskusia o tom, či práve tieto úseky treba nevyhnutne vybudovať. Nič to však nemení na tom, že viac ako 90 kilometrov diaľnic sa minimálne pripraví do takého štádia, aby mohla byť do konca volebného obdobia vypísaná súťaž.


Tento plán ministra Á. Érseka by mohol vzdialene pripomínať dokument, po ktorom už dlhodobo volajú stavbári, ale pomohol by v podstate všetkým, ktorí prepravujú či už seba alebo tovar z jedného kúta krajiny do druhého. Ide o takzvaný záväzný plán výstavby diaľnic.Potrebný záväzný plán"Predvídateľnosť potrebujú všetci, projektanti, stavebné firmy, subdodávatelia, podnikatelia, ktorých sa dopravná infraštruktúra týka. Dokonca ju potrebujú bežní ľudia, ktorí sa rozhodujú, kde si postavia dom, respektíve či sa presťahujú niekam za prácou," konštatuje Ján Kovalčík z INEKO.


Najviac sa na prijatí záväzného plánu angažujú stavebné firmy, ktorým by prvotne najviac pomohol. Výstavba diaľnic pokrýva totiž veľkú časť ich produkcie. A keď sa rozbiehajú diaľničné projekty, rastie aj hrubý domáci produkt krajiny, čo dokazujú štatistiky. V prvom štvrťroku tohto roka sa podľa Štatistického úradu SR spamätal stavebný priemysel najmä vďaka rozbehnutým diaľničným projektom či ďalším zákazkám z verejného sektora, ako je napríklad aj modernizácia železničných tratí. "Chýbajúci záväzný harmonogram budovania dopravnej infraštruktúry sa dlhodobo ukazuje ako problém pre celý sektor slovenského stavebníctva. Potrebnú stabilitu a kontinuitu by zabezpečil práve dodržiavaný plán výstavby dopravnej infraštruktúry," hovorí šéf Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.


V prieskume, ktorý v Kvartálnej analýze slovenského stavebníctva Q3/2017 zverejnila prieskumná spoločnosť CEEC Research, to potvrdilo až 74 percent riaditeľov stavebných spoločností.


Podľa Roberta Páteka, generálneho riaditeľa Metrostav Slovakia, by to pomohlo firmám lepšie plánovať svoje personálne, ako aj technické kapacity. "Tým by sa predišlo problémom, ktoré súvisia s nedostatkom kapacít v čase realizácie prác, alebo aj, naopak, s prebytočnými kapacitami v čase nedostatku stavebných príležitostí," zdôraznil.Trend | 16.11.2017 | Rubrika: Stavebníctvo | Strana: 63 | autor: Jarmila Horáková | Téma: Stavebné firmy

Stavať technologicky kvalitne na Slovensku vieme, ale onedlho nebude mať kto na stavbách robiťPracovníci Strednej odbornej školy stavebnej na Nábreží mládeže v Nitre každoročne obehnú v okolí šesťdesiat základných škôl. Žiakom približujú ponuku stavebných profesií, ktoré učia, no získať nových prvákov je ťažké. "Nedarí sa nám udržať záujem o stavebné odbory. Remeslá, v ktorých sa deti učia pracovať aj rukami, sú, žiaľ, stále vnímané ako menej atraktívne. Aj napriek tomu, že naši absolventi majú uplatnenie prakticky okamžite a často sú veľmi dobre zaplatení," hovorí riaditeľka školy Ľubica Hlaváčová. "Lebo v spoločnosti sme si akosi zdehonestovali manuálnu prácu," dodáva. Z času na čas do školy predsa len nastúpia žiaci najmä z rodín, kde sa v stavebných profesiách remeslo dedí z otca na syna. "Prichádzajú študovať rôzne stavebné odbory, aby mohli fundovane a odborne pôsobiť v rodinných stavebných firmách," konštatuje riaditeľka.Eurostav | 10.11.2017 | Rubrika: Aktuálne | Strana: 60 | Téma: Stavebné firmy

Rozvoj infraštruktúry na Slovensku zaostáva a sektor stavebníctva sa v poslednom období vyvíja proporciálne horšie v porovnaní s tým, ako sa darí ekonomike krajiny. Ide o situáciu, ktorá sa v stredno- a dlhodobom horizonte nelichotivo prejaví práve na zbytočných stratách hospodárstva krajiny. Ako nevyhnutné sa tak ukazuje riešiť tému financovania projektov a zmien v legislatíve, ktoré by zvrátili opisovaný nepriaznivý vývoj. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska sa preto sústreďuje práve na prinášanie konštruktívnych návrhov a vecnú diskusiu s predstaviteľmi štátnej a verejnej správy.

 Eurostav | 10.11.2017 | Rubrika: Aktuálne | Strana: 5 | autor: Ing. Tomáš Funtík, PhD. Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. | Téma: Stavebné firmy

Dnes sa BIM, respektíve informačné modelovanie stavieb, stáva témou číslo jeden a rezonuje naprieč stavebným trhom. Cítime stúpajúci záujem o túto tému nielen projekčných kancelárií, ale aj u zhotoviteľov, investorov, dodávateľov stavebných materiálov a správcov budov, ale aj u poisťovní, bánk a orgánov verejnej správy. Osobitú, ale neodmysliteľnú skupinu tvoria zástupcovia zo školstva, kde možno tiež konštatovať za posledný rok progres. Dôkazom stúpajúceho záujmu o túto tému bol aj počet účastníkov 3. Národnej BIM konferencie Slovensko, ktorá sa konala 19. 10. 2017 v kongresovej sále SLSP a jej organizátormi boli už tradične Vydavateľstvo EUROSTAV a BIM asociácia Slovensko.TA3 | 9.11.2017 | 12:00 | Relácia: Hlavné správy o 12 | Téma: MDVRR SR


Alfonz ŠURAN, moderátor


--------------------


Cena na úkor kvality. Na Slovensku sa stavajú menej kvalitné diaľnice a budovy. Tvrdí to Zväz stavebných podnikateľov, podľa ktorého sa v súťaži prihliada väčšinou iba na najnižšiu cenovú ponuku. Úrad pre verejné obstarávanie preto plánuje zmeniť zákon.Hana DŽURNÁ, redaktorka


--------------------


Spomedzi členských krajín Európskej únie je Slovensko na chvoste z hľadiska zohľadňovania kvality pri verejnom obstarávaní. Až 90 percent tendrov sa posudzuje len podľa ceny. Problém sa týka najmä súťaží v oblasti výstavby ciest a budov.Pavol KOVÁČIK, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska


--------------------


Máme najjednoduchšie, najlacnejšie projekty, ktoré nie sú optimalizované.dennikn.sk | 8.11.2017 | Rubrika: Blog | Strana: 0 | autor: Pavol Kováčik | Téma: Stavebné firmy


Stavebníctvo je jednou z najdôležitejších oblastí verejného obstarávania z pohľadu počtu aj finančného objemu vypisovaných súťaží, a pritom súčasne tiež najkomplikovanejšou. Proces od prípravy projektu až po jeho realizáciu trvá niekedy aj viac ako 10 rokov a nie je si možné dielo vopred "ohmatať" či porovnať jeho skutočné parametre ako u výrobku, pretože má ešte len vzniknúť. Preto nie je možné v takýchto obstarávaniach jednoducho aplikovať mechanizmy fungujúce pri obstaraní tovarov alebo jednoduchých služieb. Ignorovanie týchto princípov už malo na Slovensku na svedomí fatálne dôsledky u niektorých stavebných projektov.Rozvoj infraštruktúry na Slovensku zaostáva a sektor stavebníctva sa v poslednom období  vyvíja proporciálne horšie v porovnaní s tým, ako sa darí ekonomike krajiny. Ide o situáciu, ktorá sa v stredno - a dlhodobom horizonte nelichotivo prejaví práve na zbytočných stratách hospodárstva krajiny. Niet akýchkoľvek pochýb, že stavebníctvo vo všeobecnosti vytvára pre ekonomiku silný multiplikačný efekt. Prírastky v stavebníctve sa pozitívne prejavujú aj v dodávateľských odvetviach a službách, s priaznivým dopadom na zamestnanosť a verejné financie. Tento efekt je dokonca silnejší než v iných sektoroch. Práve to je jedným z kľučových dôvodov, prečo sú stabilita a rast v stavebníctve dôležité z pohľadu celej ekonomiky krajiny.Rádio Regina | 8.11.2017 | 12:00 | Relácia: Žurnál Rádia Regina | Téma: Stavebné firmy


Daniela MATEJOVIČOVÁ, moderátorka


--------------------


Rozhodujúcim kritériom pri verejno obstarávaní už nemá byť najnižšia cena ale kvalita. Šéf Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák, ktorý je vo funkcii od polovice septembra chce diskutovať s odborníkmi a pripraviť návody, ako čo najkvalitnejšie obstarávať napríklad diaľnice.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


Ak štát vyberá staviteľa diaľníc, zákazku spravidla vyhrá najnižšia cenová ponuka bez ohľadu na to, či víťazná ponuka prinesie krajine najvyššiu možnú hodnotu za vynaložené peniaze daňových poplatníkov, prípadne eurofondy. To by sa ale dalo zmeniť, ak by obstarávateľ v tomto prípade Národná diaľničná spoločnosť zadal požiadavky na kvalitu budúcej diaľnice. Hovorí Jaroslav Kračún, zo sekcie Európskej komisie, ktorá má na starosti smernicu o verejnom obstarávaní.Rádio Lumen | 8.11.2017 | 17:30 | Relácia: Infolumen | Téma: Stavebné firmy

Ján SIMAN, moderátor


--------------------


Ak chce Slovensko pozdvihnúť kvalitu, ktorá vzíde z verejného obstarávania, musí zapojiť do súťaží aj kvalitatívne kritériá. Ponuky by sa tak nemali vyhodnocovať len na základe najnižšej ceny, zohľadňovať by sa mali viaceré kritériá, na odbornej diskusii na túto tému to povedal predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák.Miroslav HLIVÁK, predseda ÚVO


--------------------


Stále u nás prevláda najnižšia cena, máme akúsi zaužívanú prax, ktorá aj v spoločnosti veľmi rezonuje, ktorá tlačí tých obstarávateľov, verejných obstarávateľov obstarávať práve a vyberať si na základe najnižšej ceny. Ale ak chceme pozdvihnúť kvalitu, ktorá nám vzíde z verejného obstarávania, musíme práve zapojiť tieto iné kvalitatívne kritériá.Ján SIMAN, moderátor


--------------------


Podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavla Kovalčíka približne 90 percent zákaziek sa na Slovensku hodnotí na základe najnižšej ceny. V stavebníctve sú preto vyberané najlacnejšie materiály, ktoré potom nevydržia celú dobu životnosti stavby. Napríklad diaľnice alebo železnice majú navrhnutú životnosť sto rokov, ale materiály vydržia 20-30 rokov a potom ich treba obnovovať.

netky.sk | 7.11.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

BRATISLAVA - Ak chce Slovensko pozdvihnúť kvalitu, ktorá vzíde z verejného obstarávania, musí zapojiť do súťaží aj kvalitatívne kritériá.Ponuky by sa tak nemali vyhodnocovať len na základe najnižšej ceny, zohľadňovať by sa mali viaceré kritériá. Na utorkovej odbornej diskusii na túto tému, ktorá sa konala v Bratislave, to uviedol predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák.
"Je to beh na dlhé trate a úrad chce na tom začať systematicky pracovať,"
avizoval Hlivák. Súčasný zákon o verejnom obstarávaní pritom umožňuje používať pri tendroch viaceré kritériá, verejní obstarávatelia ich však málo využívajú. "Máme síce implementované smernice, ktoré umožňujú používať tieto kritériá, ale nemáme ich rozmenené na drobné. Nevedia ich verejní obstarávatelia nadefinovať, nevedia ich používať a stále tu máme celospoločenskú diskusiu o tom, že najnižšia cena je najlepšia," opísal predseda ÚVO.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie