Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

teraz.sk | 11.4.2018 Strana: 0 | Téma: MDV SR

... budov a znižovanie spotreby energií. Aj tieto oblasti by mali byť predmetom memoranda o spolupráci, ktoré v stredu v Bratislave podpísal prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik a predseda Smart Cities klubu Miloslav Jurík. Memorandum bolo podpísané pri... 

Rádio FM | 12.4.2018 | 15:00 | Relácia: Správy | Téma: Stavebné firmy


Adela VAVRUŠOVÁ, moderátorka


--------------------


Kým v roku 2010 pracovalo v stavebníctve takmer 180 000 ľudí, o 6 rokov neskôr to bolo 157 000 a ich počet sa znižuje. Zväz stavebných podnikateľov preto bije na poplach. Viac ako polovica stavbárov na robotníckych pozíciách je starších ako 45 rokov a 17 percent z nich pôjde onedlho do dôchodku. Navyše za posledný rok zaznamenal Zväz stavebných podnikateľov odchod vyučených stavbárov do iných priemyselných odvetví za vyššou mzdou. Napríklad v automobilovej výrobe zarobia robotníci v priemere aj o 300 eur viac ako na stavbe. Prezident zväzu Pavol Kováčik.Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov


--------------------


Je to spôsobené predovšetkým veľkým konkurenčným bojom na trhu a opakovaným neprimeraným, predovšetkým vo verejnom sektore neprimeraným verejným obstarávaním na najnižšiu cenu. Preto aj voláme po viackriteriálnych verejných obstarávaniach zameraných na kvalitu, zameraných na skutočnú schopnosť uchádzačov.Adela VAVRUŠOVÁ, moderátorka


--------------------


Kvalitní stavebníci totiž investujú do svojich technológií a vzdelávania zamestnancov. Vo verejných zákazkách ich to však diskvalifikuje, lebo nedokážu ponúknuť najnižšiu cenu. 

Rádio Regina | 12.4.2018 | 12:00 | Relácia: Žurnál Rádia Regina | Téma: Stavebné firmy

Oto GÖRNER, redaktor


--------------------


Kým v roku 2010 pracovalo na Slovensku v stavebníctve takmer 180 000 ľudí, o 6 rokov neskôr 157 000 a ich počet sa znižuje. Vyše polovica stavbárov na robotníckych pozíciách má viac ako 45 rokov a 17 percent pôjde onedlho do dôchodku. Zväz stavebných podnikateľov bije na poplach. Ak to pôjde takto ďalej, na stavbách nebudú mať koho zamestnať.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


Mladí ľudia nemajú záujem o stavbárske profesie. Minulý rok ukončilo stavebné odbory niečo vyše 2200 absolventov. V systéme duálneho vzdelávania študuje iba 14 žiakov. Riaditeľ Strednej odbornej školy stavebnej v Bratislave Ľubomír Kovaľ.Ľubomír KOVAĽ, riaditeľ strednej odbornej školy


--------------------


No ten pokles je dá sa povedať trvalý a nedarí sa nám ho zastaviť. Nevieme kde to skončí, tesára dnes už neučíme, podlahára tak isto, murárov je ten dopyt veľmi malý a veľmi ťažko napĺňame skupiny, aby sa vôbec to mohlo vyučovať.Rádio Slovensko | 12.4.2018 | 12:00 | Relácia: Rádiožurnál | Téma: Stavebné firmy 


Oto GÖRNER, moderátor


--------------------


Kým v roku 2010 pracovalo na Slovensku v stavebníctve takmer 180 tisíc ľudí, o 6 rokov neskôr 157 tisíc a ich počet sa znižuje. Vyše polovica stavbárov na robotníckych pozíciách má viac ako 45 rokov a 17% pôjde onedlho do dôchodku. Zväz stavebných podnikateľov bije na poplach. Ak to pôjde takto ďalej, na stavbách nebudú mať koho zamestnať.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


Mladí ľudia nemajú záujem o stavbárske profesie. Minulý rok ukončilo stavebné odbory niečo vyše 2 200 absolventov. V systéme duálneho vzdelávania študuje iba 14 žiakov. Riaditeľ Strednej odbornej školy stavebnej v Bratislave,

Ľubomír Koval.

Ľubomír KOVAL, riaditeľ Strednej odbornej školy stavebnej v Bratislave


--------------------


No ten pokles je, dá sa povedať, trvalý a nedarí sa nám ho zastaviť. Nevieme, kde to skončí, tesára dnes už neučíme, podlahára takisto, u murárov je ten dopyt veľmi malý a veľmi ťažko napĺňame skupiny, aby sa vôbec to mohlo vyučovať.ta3.com | 12.4.2018 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Aké aktuálne trendy a výzvy riešia podnikatelia v stavebníctve, to sme sa pýtali Pavla Kováčika, prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Aké aktuálne trendy a výzvy riešia podnikatelia v stavebníctve, to sme sa pýtali Pavla Kováčika, prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

TA3: https://www.ta3.com/clanok/1125819/host-v-studiu-p-kovacik-o-vyvoji-v-stavebnictve.html

teraz.sk | 11.4.2018 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Memorandum bolo podpísané pri príležitosti konania konferencie Fórum slovenského stavebníctva a otvorenia veľtrhu Coneco 2018.Bratislava 11. apríla (TASR) - Smart mobilita vrátane inteligentného parkovania, oblasť inteligentných budov a znižovanie spotreby energií. Aj tieto oblasti by mali byť predmetom memoranda o spolupráci, ktoré v stredu v Bratislave podpísal prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik a predseda Smart Cities klubu Miloslav Jurík.


Memorandum bolo podpísané pri príležitosti konania konferencie Fórum slovenského stavebníctva a otvorenia veľtrhu Coneco 2018. Partneri by sa mali zaoberať aj adaptáciou prostredia miest a regiónov na klimatické zmeny a oblasťou hospodárenia s vodou.
"Treba si uvedomiť, že smart cities nie sú len o informačných technológiách, sú to projekty v oblasti smart mobility, možno inteligentných budov či kvalitných a prístupných verejných priestorov, kde všade je priestor pre stavebné spoločnosti," priblížil Jurík. V rámci spolupráce počíta Smart Cities klub s využitím expertov ZSPS na rôznych konferenciách, ale aj s ich účasťou na projektoch. "Projekty v oblasti smart mobility, ktoré bez stavebníkov neurobíte, projekty v oblasti inteligentných budov, kde opäť jednak projekčné spoločnosti a potom stavebné spoločnosti sú dôležitým partnerom," vymenoval Jurík možnosti participácie ZSPS.
Elektronizácia a informačné technológie sú podľa Kováčika budúcnosťou aj v stavebníctve v rámci revolúcie Priemysel 4.0, ktoré sa tomuto trendu musí prispôsobovať. Pripomenul, že zatiaľ dobrovoľné nariadenie Európskej komisie (EK) hovorí o tom, že do roku 2023 by mali všetky verejné obstarávania fungovať len na platforme BIM (Building Information Modeling), teda elektronicky. "My dnes komunikujeme intenzívne s Ministerstvom dopravy a výstavby o tom, akým spôsobom pomôcť implementácii (BIM - pozn. TASR) do verejných obstarávaní, do legislatívy, tak, aby sme tento proces podporili aj vo verejnom stavebníctve, v tom súkromnom sa zavádza pre svoje jednoznačné výhody sám," poznamenal Kováčik.
Zároveň zdôraznil, že ak sa majú stavať len budovy s takmer nulovou až nulovou spotrebou energie, nedá sa to bez využitia nových technológií, či už stavebných, ale aj informačných.
"My dnes aj potrebujeme v stavebníctve nové profesie, elektronikov, potrebujeme technikov na špeciálne materiály a podobne," podotkol Kováčik, pričom s tým súvisí aj problematika vzdelávania a rekvalifikácie pracovníkov, ktorí by boli schopní tieto nové výzvy realizovať.

SME | 11.4.2018 | Rubrika: Príloha - Bývanie a reality | Strana: 1 | autor: Diana Schniererová | Téma: Doprastav

Verejné obstarávania zamerané len na cenu kazia kvalitu, upozorňujú podnikatelia v stavebníctveSo zvyšujúcou sa cenou práce pôjdu hore aj ceny stavebných materiálov, čo sa odrazí aj na drahšej výstavbe.Stavebníctvo sa už dlhšie nevie odlepiť od dna, zaostáva hlavne verejná infraštruktúrna výstavba. V tomto roku sektor navyše čaká popri zvyšovaní ceny práce aj rast cien stavebných materiálov. Podnikatelia v stavebníctve upozorňujú, že hoci sa slovenskej ekonomike darí, ich sektor už viac rokov po sebe stagnuje.


"Vývoj stavebníctva na Slovensku sa za posledných päť rokov pohybuje na nule," konštatoval prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.
Zatiaľ čo hrubý domáci produkt päť rokov po sebe rastie a v minulých dvoch rokoch stúpal až o tri percentá ročne, stavebníctvo zaznamenalo v roku 2016 prepad o desať percent a vlani medziročne narástlo len o percento. Ide pritom o segment so sedem- až osempercentným podielom na trhu.


"Je to zlé pre budúcnosť ekonomiky, pretože prestávame investovať na Slovensku do budúcnosti," konštatoval Kováčik.24hod.sk | 11.4.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | Téma: MDV SRBratislava 11. apríla (TASR) - Smart mobilita vrátane inteligentného parkovania, oblasť inteligentných budov a znižovanie spotreby energií. Aj tieto oblasti by mali byť predmetom memoranda o spolupráci, ktoré v stredu v Bratislave podpísal prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik a predseda Smart Cities klubu Miloslav Jurík.Memorandum bolo podpísané pri príležitosti konania konferencie Fórum slovenského stavebníctva a otvorenia veľtrhu Coneco 2018. Partneri by sa mali zaoberať aj adaptáciou prostredia miest a regiónov na klimatické zmeny a oblasťou hospodárenia s vodou.hlavne.sk | 11.4.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | autor: Roman Martiška | Téma: Stavebné firmy 


Slovenské stavebníctvo sa podľa neho v súčasnosti vyvíja o niečo pomalšie, pričom ide predovšetkým o dopravnú infraštruktúru. "Prečo je stavebníctvo pre Slovensko dôležité - pretože je nízko dovozovo náročné, pretože je nezávislé od ekonomického cyklu, to znamená, že pokiaľ by prišla ďalšia kríza alebo ďalšie finančné problémy v iných častiach ekonomiky, stavebníctvo môže významným spôsobom stabilizovať," skonštatoval Kováčik.24hod.sk | 11.4.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy Bratislava 11. apríla (TASR) - Smart mobilita vrátane inteligentného parkovania, oblasť inteligentných budov a znižovanie spotreby energií. Aj tieto oblasti by mali byť predmetom memoranda o spolupráci, ktoré v stredu v Bratislave podpísal prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik a predseda Smart Cities klubu Miloslav Jurík.Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie