Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

etrend.sk | 6.4.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | autor: Ján Kováč | Téma: Stavebné firmy 


Na pozemkoch budúceho bratislavského obchvatu pribudli staveniskové príjazdové cesty a pred pár týždňami sa tam začali hýbať stroje. Ani to však neznamená, že diaľničné spojenie medzi okrajovými obcami na severe, východe a juhu regiónu hlavného mesta aj dokončia.Čas sa naťahuje a pochybnosti pribúdajú. Najnovšie si stavebné konzorcium (zároveň koncesionár) a ministerstvo dopravy posielajú cez médiá odkazy, v ktorých si navzájom pripisujú zodpovednosť za časový sklz.Povolenia nestihli


Výstavba bratislavského obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7 v smere od Šamorína mala podľa zmluvy prebiehať od júna 2016 zhruba do konca roka 2020. To sa však nenaplní, lebo meškajú povolenia, na základe ktorých by mohlo konzorcium Obchvat Nula, pod vedením španielskej spoločnosti Cintra, výstavbu naplno rozbehnúť.Povolenia pritom malo čiastočne vybavovať ministerstvo dopravy, respektíve Národná diaľničná spoločnosť, a sčasti aj samotní stavbári. Štát zabezpečuje prvú časť, ktorej vyvrcholením je vydanie stavebného povolenia. Túto úlohu síce splnil, ale s veľký oneskorením.Napríklad pri najväčšom úseku D4 Jarovce - Ivanka sever malo byť stavebné povolenie podľa platnej zmluvy schválené ku koncu novembra 2016. V skutočnosti sa tak stalo až v septembri 2017, čiže o takmer 10 mesiacov neskôr.Denník N | 13.3.2018 | Rubrika: Téma | Strana: 5 | Téma: Stavebné firmy

Zástupcov firiem a podnikateľských združení sme položili otázku: Mal by Robert Fico podľa vás zostať premiérom? Ponúkli sme im tri možnosti

1. Áno.


2. Nie.


3. Neodpoviem.


Väčšina oslovených firiem sa do tejto ankety nechcela zapojiť s tým, že sa k politickým otázkam nevyjadrujú.


aktualne.sk | 14.2.2018 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

BRATISLAVA - Finančnú krízu, ktorá začala okolo roku 2008, nasledovala kríza v stavebnom odvetví v rokoch 2009 až 2012. Slovenské stavebníctvo sa s jej následkami stále vyrovnáva. Uviedol to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.Stavebníctvo stále zápasí s dramatickým poklesom stavebných kapacít z rokov krízy napriek tomu, že slovenskej ekonomike sa darí, priblížil.


"Kým hrubý domáci produkt Slovenska v roku 2016 stúpol o 3,5 percent a v roku 2017 o 2,5 percent, stavebníctvo sa v roku 2016 prepadlo o 10 percent a v roku 2017 dosiahlo medziročný rast niečo vyše 1 percento. Krátkodobý rast v roku 2015 pritom spôsobilo dokončovanie europrojektov z predchádzajúceho programovacieho obdobia. V roku 2017 sa ukázali prvé lastovičky medziročného mierneho rastu a veríme, že napriek výpadku infraštruktúrnych stavieb bude pokračovať aj v roku 2018," konštatoval.


Podiel stavebníctva v ekonomike SR sa podľa neho znížil z 8,2 percent z roku 2012 na približne 7,4 percent v roku 2017, čo nepovažuje za pozitívne, pretože odvetvie prináša so sebou silný multiplikačný efekt. Prírastky v stavebníctve sa pozitívne prejavujú aj v dodávateľských odvetviach a službách, so stabilizačným efektom pre zamestnanosť a verejné financie, podotkol prezident ZSPS.


Stavebníctvu by pomohol jasný plán infraštruktúrnych projektov zo strany verejných objednávateľov, výstavba nájomných bytov, moderný stavebný zákon a tzv. viackriteriálne verejné obstarávanie, ktoré kladie dôraz na posúdenie kvality ponuky z pohľadu celoživotných nákladov a kvality dodávateľa, uzavrel Kováčik.

24hod.sk | 14.2.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Finančnú krízu, ktorá začala okolo roku 2008, nasledovala kríza v stavebnom odvetví v rokoch 2009 až 2012. Slovenské stavebníctvo sa s jej následkami stále ...Bratislava 14. februára (TASR) - Finančnú krízu, ktorá začala okolo roku 2008, nasledovala kríza v stavebnom odvetví v rokoch 2009 až 2012. Slovenské stavebníctvo sa s jej následkami stále vyrovnáva. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.Stavebníctvo stále zápasí s dramatickým poklesom stavebných kapacít z rokov krízy napriek tomu, že slovenskej ekonomike sa darí, priblížil. "Kým hrubý domáci produkt Slovenska v roku 2016 stúpol o 3,5% a v roku 2017 o 2,5%, stavebníctvo sa v roku 2016 prepadlo o 10% a v roku 2017 dosiahlo medziročný rast niečo vyše 1%. Krátkodobý rast v roku 2015 pritom spôsobilo dokončovanie europrojektov z predchádzajúceho programovacieho obdobia. V roku 2017 sa ukázali prvé lastovičky medziročného mierneho rastu a veríme, že napriek výpadku infraštruktúrnych stavieb bude pokračovať aj v roku 2018," konštatoval.Podiel stavebníctva v ekonomike SR sa podľa neho znížil z 8,2 % z roku 2012 na približne 7,4 % v roku 2017, čo nepovažuje za pozitívne, pretože odvetvie prináša so sebou silný multiplikačný efekt. Prírastky v stavebníctve sa pozitívne prejavujú aj v dodávateľských odvetviach a službách, so stabilizačným efektom pre zamestnanosť a verejné financie, podotkol prezident ZSPS.Stavebníctvu by pomohol jasný plán infraštruktúrnych projektov zo strany verejných objednávateľov, výstavba nájomných bytov,  moderný stavebný zákon a tzv. viackriteriálne verejné obstarávanie, ktoré kladie dôraz na posúdenie kvality ponuky z pohľadu celoživotných nákladov a kvality dodávateľa, uzavrel Kováčik.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Plus jeden deň | 15.2.2018 | Rubrika: Aktuálne | Strana: 3 | autor: tasr | Téma: Stavebné firmy

BRATISLAVA Finančnú krízu, ktorá sa začala okolo roku 2008, nasledovala kríza v ďalších rokoch. Slovenské stavebníctvo sa s jej následkami stále vyrovnáva.


Uviedol to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Hoci hrubý domáci produkt stúpol vlani o 2,5 %, stavebníctvo vzrástlo len o niečo vyše 1 %.

24hod.sk | 10.2.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | Téma: Stavebné firmyBratislava 10. februára (TASR) - Približne tretina z 240.000 pracovníkov v stavebníctve sú živnostníci, ktorí zamestnávajú len sami seba. V živnostenskom liste majú voľnú živnosť vykonávanie stavieb. Pre TASR to povedal prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.Ktokoľvek si môže v princípe založiť takúto voľnú živnosť bez kvalifikácie, konštatoval s tým, že sa to odráža na kvalite vykonaných prác a nerobí dobré meno odvetviu. Riešením by bolo vrátiť vykonávanie stavieb medzi viazané živnosti, uviedol.Nielen v automobilkách, ale aj v stavebníctve chýbajú ľudia a tento trend bude podľa neho s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať. "V súčasnosti viac ako 50 % pracovníkov v stavebníctve má vyše 45 rokov. O päť rokov títo ľudia dosiahnu už 50 rokov. Podiel mladých zamestnancov už niekoľko rokov klesá," upozornil na konferencii o vzdelávacom projekte pre stavebníctvo ingREsS (8.2.) v Bratislave. "Spoliehaním sa na dovoz pracovných síl si určite nepomôžeme, neriešením negatívneho trendu si postupne budeme podrezávať pod sebou konár," zdôraznil.Aby zamestnávatelia vzdelávali svojich pracovníkov, treba na to vytvoriť podmienky, situácia na stavebnom trhu však podľa neho nepodporuje rozvoj nových technológii a zručností u dodávateľov. "Verejné stavebníctvo napriek snahám ZSPS naďalej podporuje najnižšiu cenu ako jediné kritérium vyhodnocovania ponúk, pričom tento postup v sebe konzervuje priemernosť vo všetkých oblastiach," uzavrel Kováčik.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

SME | 12.2.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 4 | autor: (tasr) | Téma: Stavebné firmy

BRATISLAVA. Približne tretina z 240-tisíc pracovníkov v stavebníctve sú živnostníci, ktorí zamestnávajú len sami seba.

V živnostenskom liste majú zapísanú voľnú živnosť vykonávanie stavieb, na ktorú netreba žiadnu kvalifikáciu, povedal prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Prejavuje sa to na kvalite prác a nerobí to dobré meno odvetviu. Aj v stavebníctve však chýbajú ľudia a tento trend bude podľa neho zrejme pokračovať. Viac ako polovica pracovníkov v stavebníctve má vyše 45 rokov. Na dovoz pracovných síl sa podľa neho nedá spoliehať.

hlavne.sk | 3.2.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | autor: Roman Martiška | Téma: Stavebné firmy


Vývoj v slovenskom stavebníctve potvrdil, že aj v súčasnosti stavebné firmy pracujú technologicky na úrovni a dokážu byť konkurenciou vo vzťahu k zahraničiu, uviedol Kováčik. "V pozemnom staviteľstve sa môžeme pochváliť nízkoenergetickými budovami. Vybrané stavby, napríklad v Bratislave či Košiciach, získali zlatý medzinárodný certifikát LEED. Slovenskí stavební podnikatelia sa podieľajú na výstavbe tunelov v technicky náročných podmienkach na Islande, vo Švédsku či v Nórsku," doplnil Kováčik.openiazoch.zoznam.sk | 3.2.2018 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Stavebníctvo bolo na Slovensku historicky kľúčovým odvetvím ekonomiky a rovnako je to aj v súčasnosti.Stavebníctvo bolo na Slovensku historicky kľúčovým odvetvím ekonomiky a rovnako je to aj v súčasnosti. V priebehu štvrťstoročia samostatnosti vznikli na Slovensku monumentálne stavby, ktoré pozitívne vníma aj zahraničie. Príkladom je dostavba unikátneho vodného diela Gabčíkovo. Povedal pre TASR prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.


TV Markíza | 30.1.2018 | 19:00 | Relácia: Televízne noviny | Téma: MDV SR 


Lenka VAVRINČÍKOVÁ, moderátorka


--------------------


Termíny sa budú posúvať. Minister dopravy dnes prvýkrát priznal, že projekt obchvatu Bratislavy mešká. Zatiaľ nevie, či to budú mesiace alebo sklz presiahne až rok. Najväčší dopravný projekt na Slovensku sprevádza viacero komplikácií. Stále hrozí, že novú diaľnicu nebude mať kto stavať.René MEDZIHRADSKÝ, redaktor


--------------------


Keď pred 15-timi mesiacmi poklopali investíciu za takmer dve miliardy, vyzeralo to ešte optimisticky. Plány hovorili, že po novom bratislavskom obchvate a rýchlostnej ceste R7 by sme mali jazdiť už v roku 2020. Tento cieľ ale zrejme zostane už navždy iba na papieri.Árpád ÉRSEK, minister dopravy /Most-Híd/


--------------------


Bude tam určité meškanie.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie