Vytlačiť

stavebný zákon

  • Roky pripravovaný stavebný zákon prešiel hospodárskou a sociálnou radou vlády.
  • Návrh zákona čaká na to, kedy ho schváli vládny kabinet. Potom by ho mali posunúť do parlamentu.
  • Aké zmeny prináša návrh novej legislatívnej normy? Pozrite si najdôležitejšie body.

 

Čo sa má zmeniť v podmienkach na začatie stavby

Podľa návrhu nového stavebného zákona sa má výrazne zjednodušiť proces prípravy výstavby tým, že sa upustí od terajšieho dvojzložkového rozhodovania, ktorými sú územné rozhodovanie a stavebné povoľovanie, pričom sa zavádza len jedno spoločné. Tým bude stavebný súhlas, ktorým stavebný úrad odsúhlasí stavebný zámer. Podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska je však pre prax mimoriadne dôležité aj to, aby sa do zákona dostala aj klauzula o tom, aby sa s prípravnými prácami dalo začať ihneď po doručení stavebného súhlasu alebo stavebného povolenia. Inak povedané – je potrebné zabezpečiť spoluprácu troch základných účastníkov výstavby na stavenisku.

Ako by sa malo naložiť s čiernymi stavbami

Na čierne stavby sa zavádza nový termín „nepovolené stavebné práce“. Už počas zhotovovania stavby sa má porovnaním s jej projektom identifikovať, že vzniká čierna stavba. Stavebný úrad tak bude môcť reagovať už pri podozrení s prípravou stavby, teda ešte skôr, než sa dokončí alebo je vo vysokom štádiu dokončovania. Teraz používaný termín „nepovolená stavba“ sa posudzoval vo vzťahu k obsahu stavebného povolenia, ak vôbec existovalo, a nie k obsahu projektovej dokumentácie. Dnešný zákon umožňuje aj dodatočné povolenie nepovolenej stavby, ktoré sa zaviedlo do stavebného zákona v roku 1997. Možnosť dodatočného povoľovania časovo oddialila povinnú a okamžitú aktivitu stavebného úradu s cieľom zasiahnuť proti nepovolenej...

Celý článok nájdete na hnonline.sk (je potrebné mať zaplatený prístup)