Vytlačiť

kurimany

Vo štvrtok, 3. 10. 2019, sa prezident ZSPS, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., krátko vyjadril v správach RTVS k prípadu zrútenia mosta pri Kurimanoch. Video si môžete pozrieť v archíve RTVS. Reportáž o Kurimanoch začína od 28:18 a vyjadrenie prezidenta začína od 29:44. 

Prepis vyjadrenie prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA:, pre RTVS:

"Je to komplexná zodpovednosť všetkých účastníkov výstavby. To znamená ako stavby vedúcich, tak aj zamestnancov, ktorí sú na tej stavbe. Keby ktorýkoľvek z týchto účastníkov výstavby bol primerane kvalifikovaný, tak ako to mi dnes požadujeme, tak som presvedčený, že by ku kolapsu nedošlo."

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/199627.