S tunelom Višňové nepohla ani medzinárodná komisia

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Pravda | 9.2.2019 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 9 | autor: Martin Majerníček | Téma: Stavebné firmy

Bratislava, Žilina Výstavba diaľničného tunela Višňové pri Žiline sa takmer úplne zastavila. Stav trvá už niekoľko týždňov. Diaľničiari zriadili medzinárodnú komisiu, ktorá má riešiť spory. Úlohou komisie však nie je vyriešiť nevyhovujúci stav rýchlosti výstavby. S riešením má prísť štát do konca februára.

"Denné nasadenie je medzi 40 až 70 pracovníkmi," povedala o tohtotýždňových pracovných kapacitách na stavbe Michaela Michalová, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). K akcelerácii prác nedošlo. Na stavbe by malo pracovať niekoľko stoviek zamestnancov. Počas celého januára sa denne na stavbe pohybovali pracovníci, ktorých bolo možné počítať v desiatkach.

Zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové je talianska spoločnosť Salini Impregilo spolu so slovenskou firmou Dúha. Spory medzi zhotoviteľom a investorom, ktorým je NDS, od 28. januára pomáha riešiť medzinárodná komisia.

Členovia komisie majú byť podľa diaľničiarov odborníci z Nemecka, USA a Veľkej Británie. Jedného člena komisie navrhla NDS, jedného zhotoviteľ a na jednom sa spoločne zhodli. Prvé závery komisie nateraz ešte nie sú známe. "Obe strany odprezentovali komisii spory, ktoré sú pre nich zásadné. Strany k nim následne predložia doklady a komisia ich posúdi," informuje Michalová. Diaľničiari ako zásadnú problematiku vnímajú zodpovednosť zhotoviteľa za projektovú dokumentáciu a jej prípadné zmeny a aktualizácie. Zhotoviteľ ako svoj zásadný spor vníma podľa informácií zverejnených v tlačovej správe NDS geologické podmienky v tuneli Višňové a ich nepredvídateľnosť. Komisia nemá za úlohu zvýšiť tempo výstavby. Rozhodnutie o ďalšom pokračovaní stavby je stále v rukách štátu, ktorý o ďalšom postupe nerozhodol. Stavbu môže stále dokončiť súčasný zhotoviteľ, ktorý má platnú zmluvu. Termín dostavby v decembri tohto roku už stihnúť nie je možné. Zhotoviteľ by musel výrazne zvýšiť počet zamestnancov pracujúcich na stavbe.

"O problémoch s postupom stavebných prác na tejto stavbe už zo strany NDS počúvame minimálne jeden rok. Nedostatočné riešenie vznikajúcich problémov objednávateľom a, naopak, niektoré nešťastné mediálne vyhlásenia vyústili do súčasného faktického zamrznutia výstavby. V takejto neštandardnej situácii je pochopiteľná aj neistota dodávateľov materiálov a subdodávok, či majú vo výstavbe pokračovať a či dostanú včas a riadne zaplatené," povedal Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Ak sa štát nedohodne so zhotoviteľom na zrýchlení prác, stavbu bude musieť dokončiť iný zhotoviteľ. Proces výberu nového zhotoviteľa si vyžiada ďalšie mesiace, počas ktorých sa na stavbe nebude pracovať. Štát musí celý úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala dokončiť do konca roku 2023. V opačnom prípade príde o možnosť financovať výstavbu z eurofondov, ktoré sú na tento úsek vyčlenené.

Zmluvná cena výstavby úseku je 409 miliónov eur. Štát pôvodne predpokladal cenu výstavby vo výške 897 miliónov eur. Po dostavbe diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala dokončí južný obchvat Žiliny. Vodiči tranzitujúci smerom na východ a z východu nebudú musieť jazdiť po ceste prvej triedy I/18 vedúcej popod Strečno. Diaľničný úsek navyše po dostavbe spojí plynulou diaľnicou Martin s Bratislavou, keďže sa napojí na už existujúci úsek D1 Dubná Skala - Turany.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie