V duálnom vzdelávaní v stavebníctve je zaradených 14 žiakov

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Bratislava 9. septembra (TASR) - Duálne vzdelávanie, akokoľvek prospešné pre ostatný slovenský priemysel, nie je šité na mieru stavebníctvu. Aktuálne je v ňom zaradených 14 žiakov, z toho sú traja murári a traja inštalatéri. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Dodal, že na začiatku poukazovali na špecifické podmienky jeho aplikácie v stavbárskej praxi.

Za najvýznamnejšie považuje napríklad vysokú mieru najmä malých podnikov v štruktúre stavebných firiem, riziko vyplývajúce z pohybu žiakov na stavbe, čo súvisí s bezpečnosťou a zdravím pri práci. Ďalej sú to väčší rozsah požadovaných manuálnych zručností a predstavivosti, než je to v niektorých iných odboroch, či pretrvávajúci nezáujem rodičov o vzdelávanie detí v stavebných odboroch, pripomenul Kováčik. Zároveň poukázal na to, že takmer tretinu stavebnej produkcie realizujú živnostníci.

Pre stavebníctvo sa ukazuje podľa neho alternatívna cesta, a to podpora centier odborného vzdelávania. „V ktorých by žiaci nachádzali aktuálne technológie stavebnej výroby a stavebné firmy a odborníci z praxe by prichádzali, takpovediac, za nimi,“ povedal.

Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) v septembri ako novinky v duálnom vzdelávaní označila aj priame platby pre zamestnávateľov. Malý a stredný podnik, ktorý vzdeláva študentov v duálnom procese, môže dostať až 1000 eur na žiaka za rok. Ostatné podniky v závislosti od počtu hodín dostanú od 400 do 700 eur. „Tieto zmeny prispejú k atraktivite duálneho vzdelávania vo všeobecnosti, ale pre stavebníctvo sú tie zmeny len čiastkovými efektmi, pretože duálne vzdelávanie je stále šité na prostredie kamenných výrobných hál,“ reagoval Kováčik.

Štvrtina stavebných spoločností trpí nedostatkom pracovníkov, konštatoval šéf Zväzu stavebných podnikateľov. Z poslednej kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva od analytickej spoločnosti CEEC Research vyplynulo, že väčšinu stavebných spoločností trápi aspoň čiastočný nedostatok pracovných síl, pre ktorý musia odmietať 17,1 % zákaziek. Firmy potrebujú popri profesiách ako tesár, murár, elektrikár najmä operátorov stavebných strojov.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie