Stavbárom došiel materiál. Dodávky viaznu

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

hnonline.sk | 12.7.2018 | Rubrika: Domáca ekonomika | Strana: 0 | autor: Erik Vrábel | Téma: Stavebné firmy

Niektorí výrobcovia neprijímajú ani nové objednávky.

Prekvitajúci a pretrvávajúci realitný boom na Slovensku už začína spôsobovať problémy staviteľom. Tých podobne ako v Česku začína trápiť nedostačujúce množstvo stavebného materiálu na trhu.

Výrobcovia totiž nestíhajú produkovať požadované množstvo stavebného materiálu. Firmy tak musia na tehly, tepelnú izoláciu či strešnú minerálnu vatu čakať mesiace. Niektorí predajcovia už dokonca ani neprijímajú objednávky.

"Na Slovensku je nedostatok stavebných materiálov najmä z dôvodu rýchlo rastúceho stavebníctva za uplynulý rok," tvrdí pre HN Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Podľa neho sa rýchly rast ekonomiky prejavuje aj vysokou chuťou podnikateľov i jednotlivcov investovať do výstavby developerských projektov a opráv. V sektore verejného, inžinierskeho stavebníctva je dôvodom oživenie po dvoch rokoch stagnácie.

Aj viac ako tri mesiace Čakacie lehoty sa rôznia podľa druhov dopytovaného tovaru a tiež typu zákazníkov. Veľké spoločnosti, a teda aj stáli zákazníci, majú prednosť. "Už dnes môžeme povedať, že obvyklé lehoty sú pre malých zákazníkov aj dvojnásobné, predovšetkým v západnej časti našej krajiny," tvrdí Kováčik.

Skupina Metrostav, ktorá pôsobí na trhoch v celej Európe, a teda aj na Slovensku, považuje aktuálne za problematické dve komodity. "Nedostatok je strešnej minerálnej vaty a veľký záujem umožňuje výrobcom ponúkať tovar takmer bez zliav," tvrdí pre HN Vojtěch Kostiha, hovorca skupina Metrostav. Termíny dodania tepelných izolácií ako minerálna vlna sú podľa Františka Matušku, vedúceho útvaru nakupovania Metrostav Slovensko, viac ako tri mesiace.

Štandardné dodanie pritom bolo približne dvojtýždňové. "Problém s doručením tovarov bol aj u výrobcov murovacích materiálov, keď na stavby niektorých rodinných domov ani neprijímali nové objednávky," vysvetľuje Kostiha. Podľa neho sú tiež ťažko dostupné pórobetónové tvárnice niektorých výrobcov. Termín dodania je takmer šesť týždňov od objednania. Na zvýšený záujem preto výrobcovia reagujú aj zvyšovaním ich cien.

Nedostatok zamestnancov S chýbajúcimi materiálmi pracujú aj slovenskí developeri. "Situáciu zatiaľ nevníma kriticky, registrujeme však problémy s dostupnosťou stavebných tovarov," približuje manažér externých vzťahov Penta Real Estate Martin Danko.

Český Metrostav počas prázdninového obdobia zaregistroval aj nedostatok prepravných kapacít kamiónovej vnútroštátnej dopravy. Meškali tak napríklad aj zámkové dlažby, obrubníky, palisády a podobne. Tieto trhové problémy sa však snažia promptne riešiť. Podľa PR a marketingovej manažérky HB Reavis Martiny Jamrichovej firma spolupracuje s partnermi na dlhodobej báze a snaží sa plánovať tovary tak, aby boli dodávky vo veľkých objemoch zavčasu zazmluvnené. Stavebné firmy podľa Andreja Lendela, projektového manažéra ITB Development, musia vopred manažovať dodávanie tovarov.  Nedostatok stavebných materiálov však nie je jediný problém, ktorý trápi staviteľov. Podľa Kováčika má Slovensko vyššiu cenu elektrickej energie pre podnikateľov, ako je to v okolitých štátoch. "V posledných rokoch to utlmovalo domácu výrobu práve energeticky náročných materiálov, ako sú cement, kamenivo, sklo a podobne," približuje prezident zväzu. Firmám tak teraz čiastočne utlmená výrobná kapacita chýba a dodacie lehoty sa predlžujú. Okrem toho je v tomto sektore naďalej problém s robotníkmi. "Spoločnosti majú problém najmä s ľudským kapitálom a s kapacitou pracovníkov na stavbe," uzatvára Lendel.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie