Počet ľudí v stavebníctve sa znižuje

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Rádio FM | 12.4.2018 | 15:00 | Relácia: Správy | Téma: Stavebné firmy


Adela VAVRUŠOVÁ, moderátorka


--------------------


Kým v roku 2010 pracovalo v stavebníctve takmer 180 000 ľudí, o 6 rokov neskôr to bolo 157 000 a ich počet sa znižuje. Zväz stavebných podnikateľov preto bije na poplach. Viac ako polovica stavbárov na robotníckych pozíciách je starších ako 45 rokov a 17 percent z nich pôjde onedlho do dôchodku. Navyše za posledný rok zaznamenal Zväz stavebných podnikateľov odchod vyučených stavbárov do iných priemyselných odvetví za vyššou mzdou. Napríklad v automobilovej výrobe zarobia robotníci v priemere aj o 300 eur viac ako na stavbe. Prezident zväzu Pavol Kováčik.Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov


--------------------


Je to spôsobené predovšetkým veľkým konkurenčným bojom na trhu a opakovaným neprimeraným, predovšetkým vo verejnom sektore neprimeraným verejným obstarávaním na najnižšiu cenu. Preto aj voláme po viackriteriálnych verejných obstarávaniach zameraných na kvalitu, zameraných na skutočnú schopnosť uchádzačov.Adela VAVRUŠOVÁ, moderátorka


--------------------


Kvalitní stavebníci totiž investujú do svojich technológií a vzdelávania zamestnancov. Vo verejných zákazkách ich to však diskvalifikuje, lebo nedokážu ponúknuť najnižšiu cenu. 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie