Kým v roku 2010 pracovalo na Slovensku v stavebníctve takmer 180 000 ľudí, o 6 rokov neskôr 157 000

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Rádio Regina | 12.4.2018 | 12:00 | Relácia: Žurnál Rádia Regina | Téma: Stavebné firmy

Oto GÖRNER, redaktor


--------------------


Kým v roku 2010 pracovalo na Slovensku v stavebníctve takmer 180 000 ľudí, o 6 rokov neskôr 157 000 a ich počet sa znižuje. Vyše polovica stavbárov na robotníckych pozíciách má viac ako 45 rokov a 17 percent pôjde onedlho do dôchodku. Zväz stavebných podnikateľov bije na poplach. Ak to pôjde takto ďalej, na stavbách nebudú mať koho zamestnať.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


Mladí ľudia nemajú záujem o stavbárske profesie. Minulý rok ukončilo stavebné odbory niečo vyše 2200 absolventov. V systéme duálneho vzdelávania študuje iba 14 žiakov. Riaditeľ Strednej odbornej školy stavebnej v Bratislave Ľubomír Kovaľ.Ľubomír KOVAĽ, riaditeľ strednej odbornej školy


--------------------


No ten pokles je dá sa povedať trvalý a nedarí sa nám ho zastaviť. Nevieme kde to skončí, tesára dnes už neučíme, podlahára tak isto, murárov je ten dopyt veľmi malý a veľmi ťažko napĺňame skupiny, aby sa vôbec to mohlo vyučovať.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


Navyše za posledný rok zaznamenal Zväz stavebných podnikateľov odchod vyučených stavbárov do iných priemyselných odvetní za vyššou mzdou. Napríklad v automobilovej výrobe zarobia robotníci v priemere aj o 300 eur viac ako na stavbe. Prezident zväzu

Pavol Kováčik.

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov


--------------------


Je to spôsobené predovšetkým veľkým konkurenčný bojom na trhu a opakovaným neprimeraným riešením vo verejnom sektore neprimeraným obstarávaním na najnižšiu cenu, preto aj voláme, aby viac kriteriálnych verejných obstarávaniach zameraných na kvalitu, zameraných na skutočnú schopnosť uchádzačov.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


Kvalitný stavebníci totiž investujú do svojich technológií a vzdelávania zamestnancov. Vo verejných zákazkách ich to však diskvalifikuje, lebo nedokážu ponúknuť najnižšiu cenu. Na druhej strane štát ako najväčší investor v stavebníctve nemá dostatok peňazí. Hovorí štátny tajomník rezortu výstavby Peter Ďurček, nominant SNS. Ministerstvo však podľa neho pracuje na spôsobe ako obstarávať nielen za najnižšiu cenu, ale najmä aby za vynaložené peniaze získali maximálnu kvalitu.Peter ĎURČEK, štátny tajomník rezortu výstavby /SNS/


--------------------


Vytvorenie napríklad registra dodávateľov vyhradených stavieb a podobne. To sú systémy, ktoré by v budúcnosti mohli umožniť to, aby nevyhrávali verejné zákazky len najnižšie ceny.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka
--------------------


To by mohlo byť súčasťou nového stavebného zákona, na ktorom ministerstvo pracuje. Uviesť do života ho ale plánuje až od januára 2020 ak nenastanú problémy.

Kristína Juríčková, RTVS.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie