Ľudia nesúhlasia s asfaltárňami. V okolí Bratislavy môžu vyrásť až tri

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

sme.sk | 8.4.2018 | Rubrika: Ekonomika / Slovensko | Strana: 0 | autor: Marek Poracký | Téma: Stavebné firmy

Konzorcium firiem okolo španielskej spoločnosti Cintra má v najbližších rokoch vybudovať okolo hlavného mesta autostrády. Na prísune materiálu sa zrejme nedohodlo s dodávateľmi.KVETOSLAVOV, BRATISLAVA. Je štvrtok krátko pred osemnástou hodinou večer. Pred obecným úradom v obci neďaleko Bratislavy - v Kvestoslavove - stojí zopár ľudí.V rukách majú petičné hárky a tabuľky s nápisom Nechceme asfaltáreň v Kvetoslavove. Ide o členov petičného výboru, ktorí pripravili petíciu proti výstavbe asfaltárne v tesnej blízkosti domov.Postupne sa k nim pridávajú ďalšie desiatky ľudí. Vchádzajú do budovy obecného úradu, kde o malú chvíľu zasadnú miestni poslanci. Majú sa rozprávať aj o výstavbe obaľovne živičných zmesí, teda asfaltárne, v obci."Asfaltáreň tu nemá byť. Ohrozí spodné vody a obmedzí pohodlie života ľudí. Aj preto sme sa sťahovali z Bratislavy do Kvetoslavova, aby sme sa mali lepšie," hovorí jeden z obyvateľov Kvetoslavova Rudolf Rehák tesne pred začiatkom obecného zastupiteľstva.V blízkosti domov((piano))Blažena Kostolániová býva v dedine spolu s manželom už sedemnásty rok.Kvetoslavov považuje za dedinu, kde každý druhý človek zomrie na rakovinu. "Máme radary, máme zlú vodu z Bratislavy. A teraz asfaltáreň? Predstavte si, aké tu máme cesty, aké je to prašné a hrozné," dodáva.Asfaltáreň v obci chce postaviť konzorcium okolo španielskej spoločnosti Cintra, ktorá v okolí Bratislavy v najbližších rokoch vybuduje približne 60 kilometrov nových autostrád.(zdroj: EIA)Svoj zámer na výstavbu obaľovne živičných zmesí už predložila ministerstvu životného prostredia aj na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.Ako v zámere firma napísala, najbližšie obývané územie je časť Kvetoslavov-Rozárium. Od nej má plánovaná asfaltáreň ležať severne asi 600 metrov. Okraj východnej časti dediny je od tohto miesta asi 850 metrov severovýchodne a najbližšia zástavba Šamorína je vzdialená asi 1,2 kilometra juhozápadne.Samotná Cintra vo svojom zámere priznáva, že v prípade jej vybudovania sa životné prostredie môže v obci zhoršiť. Spomína sa predovšetkým znečisťovanie ovzdušia a vplyvy spojené s prepravou surovín a hotových živičných zmesí, teda asfaltu.V zámere sa tiež hovorí o tom, že na už dnes značne zaťažených miestnych cestách má pribudnúť ešte viac automobilov. Cintra podľa svojich odhadov očakáva, že pribudne v priemere 160 nákladiakov denne."Výstavbou asfaltárne vznikne všetkým občanom reálna škoda na nehnuteľnostiach. Dôjde k zníženiu kvality života. Malo by byť záujmom nás všetkých, aby sa tu žilo príjemne a dobre," povedal na zastupiteľstve ďalší z miestnych obyvateľov Štefan Velčický.Prišlo asi 150 ľudí, ďalší podpísali petíciu Prečítajte si tiež:Obchvat Bratislavy mešká, s obmedzeniami musia počítať aj cyklistiBol jedným z tých, ktorí na štvrtkovom zastupiteľstve vystúpili.Tam prišlo podľa odhadov denníka SME asi 150 miestnych obyvateľov.Po vyše hodinovej diskusii ľudia obecných poslancov dotlačili k prijatiu uznesenia.Zaviazali v ňom starostu, aby ministerstvu životného prostredia poslal nielen list, v ktorom poslanci napíšu zdôvodnenie nesúhlasu s asfaltárňou v Kvetoslavove, ale aj petíciu. Tú podpísalo z 1100 obyvateľov vyše šesťsto."Akceptujem názor obyvateľov. Bol som zvolený, musím ho akceptovať. Môj súkromný názor je v tomto prípade absolútne bezpredmetný. Musím byť neutrálny," povedal tesne po skončení zastupiteľstva starosta obce Zoltán Sojka.Primátor Šamorína Gabriel Bárdos je však striktne proti. Takáto stavba sa podľa neho dá postaviť mimo tesnej blízkosti obcí."Horný Žitný ostrov už beztak trpí niekoľkými environmentálnymi záťažami. Nie sme za to, aby táto asfaltáreň bola postavená na zamýšľanom mieste," hovorí Bárdos.Ivanka si dala podmienkyAsfaltáreň v Kvetoslavove ročná kapacita 400-tisíc ton; orientačné náklady na vybudovanie sú tri milióny eur; vytvorenie dočasného zdroja znečisťovania ovzdušia, ako aj vytvorenie stacionárnych zdrojov hluku; s prevádzkou obaľovne sú spojené aj značné nároky na dopravu materiálov a hotovej živičnej zmesi. počas výstavby môže byť kvalita podzemných vôd ohrozená pri vykonávaní zemných prác a stavebnej činnosti; hlavným rizikom prevádzky obaľovne z hľadiska vplyvu na podzemné vody je možnosť vzniku havárií v dôsledku prepravy a skladovania znečisťujúcich látok; dôjde k dočasnému zabratiu poľnohospodárskej pôdy a tým k dočasnej zmene funkčného využitia z poľnohospodárskeho na priemyselné.Cintra okrem Kvetoslavova zvažuje pri výstavbe asfaltárne aj ďalšie lokality.Okrem Kvetoslavova plánuje investor asfaltárne stavať aj v Ketelci neďaleko bratislavskej mestskej štvrte Podunajské Biskupice a v Ivanke pri Dunaji.V pripade Ivanky má pritom asfaltáreň vyrásť len približne tristo metrov od obytnej zóny či detského centra a rovnako ako v Kvetoslavove má slúžiť na výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.Aj tamojší obyvatelia sa vzbúrili a podpísali petíciu. Za niekoľko týždňov vyzbierali približne štyritisíc podpisov."Urobím všetko pre to, aby som zákonnou cestou tento zámer z obce vytesnil v záujme maximálnej ochrany obyvateľstva," povedal starosta obce Ivanka pri Dunaji Ivan Schreiner s tým, že v záujme dosiahnutia tohto cieľa dal investorovi viaceré podmienky.Keďže v zámere sa ráta s tým, že po miestnych cestách bude jazdiť ďalších 320 vozidiel denne, Ivanka chce, aby do asfaltárne a z nej nejazdili nákladiaky v tých najviac vyťažených časoch.Ide o ráno medzi šiestou a desiatou hodinou dopoludnia a štrnástou a dvadsiatou hodinou popoludní.Obec to zdôvodňuje tým, že už dnes je Senecká cesta taká zaťažená, že akákoľvek ďalšia prekážka v premávke bude mať výrazný negatívny dosah na prejazd dedinou.Dočasné riešenieKonzorcium na otázky denníka SME neodpovedalo. Vo svojom stanovisku len uviedlo, že vzhľadom na množstvo čiastkových otázok, ktoré pravidelne prichádzajú, a ktoré nie je možné vždy zodpovedať v čase stanovenom médiami, bude koncesionár médiám poskytovať pravidelný písomný brífing.V zámere sľubuje, že pôjde len o dočasné riešenie. Asfaltárne v okolí Bratislavy zvažuje postaviť tento rok, zbúrať by ich chcelo v roku 2020, respektíve 2021. Sľubuje tiež, že všetko dá do pôvodného stavu.Ako však hovorí Ivana Kohútková zo slovenskej pobočky mimovládnej organizácie Greenpeace, je ťažké posúdiť, či sa bude dať obnoviť pôvodná funkcia zabratej pôdy.Určite podľa nej dôjde k porušeniu pôdneho horizontu a pri prevádzke zariadení môže dôjsť k zhutneniu pôdy a k ovplyvneniu jej funkcií a úrodnosti."Zámer nevylučuje ani produkciu oxidov síry, oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého a určitého množstva nespálených organických látok, prípadne uvoľňovanie prchavých organických látok do okolia. Tieto látky môžu nepriaznivo ovplyvňovať zdravie človeka, dôležitá je však ich koncentrácia," dodala Kohútková.Postup nie je bežný Prečítajte si tiež:Analytik o obchvate Bratislavy: O nereálnosti termínov politici vedeliPrečo si firma zvolila postup vybudovania dočasných asfaltární, nie je jasný.Martin Bakoš z projektovej firmy Amberg Engineering Slovakia však vidí za takýmto krokom dva dôvody.Jedným z nich je zníženie nákladov na umiestnenie technickej infraštruktúry a tým skrátenie rozvozných vzdialeností materiálov potrebných na výstavbu.Druhým je zrejme chýbajúca dohoda na cene s vlastníkmi už existujúcich asfaltární."Ekonomicky to nemôže vyjsť. Vnímam to preto ako plán B a ukázanie miestnym výrobcom, že si vedia asfaltárne zabezpečiť samostatne," potvrdzuje prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.Vybudovanie nových asfaltární pri stavbe diaľnic či rýchlostných ciest nie je bežný. Zvykom podľa Rastislava Cenkého z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo skôr býva, že si stavebná firma nájde v združení spoločnosť, ktorá technológie má.Nové asfaltárne teraz posudzuje ministerstvo životného prostredia. Je však zatiaľ len v začiatkoch. Kedy by malo rozhodnúť, úradníci ministra Lászlóa Solymosa nespresnili."Výsledkom procesu je záverečné stanovisko, ktoré však v žiadnom prípade nenahrádza povolenie činnosti, respektíve stavebné povolenie. Záverečné stanovisko je nevyhnutnou súčasťou dokumentácie na vydanie stavebného povolenia, respektíve povolenia stavby," dodal hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie