Zamestnávatelia by mohli v budúcnosti dostávať príspevky na stavbu nájomných bytov

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Rádio Slovensko | 18.12.2017 | 07:00 | Relácia: Ranný rádiožurnál | Téma: Stavebné firmy


Oľga BAKOVÁ, moderátorka


--------------------


Zamestnávatelia by mohli v budúcnosti dostávať príspevky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na stavbu nájomných bytov. Premiér Robert Fico povedal, že sa takouto možnosťou bude vláda zaoberať. Cieľom je podporiť mobilitu za prácou, a zmierniť tak nedostatok zamestnancov v okresoch na západe Slovenska. Zamestnávatelia ale o takéto príspevky žiadali už v lete.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


Na príspevok zo štátneho fondu rozvoja bývania na stavbu nájomných bytov by mohli mať nárok aj zamestnávatelia. V diskusnej relácii RTVS to pripustil premiér Robert Fico.Robert FICO, premiér SR /SMER-SD/


--------------------


Riešime akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Riešime podnikové nájomné bývanie. Prečo by napríklad zamestnávatelia nemohli mať rovnaké podmienky na výstavbu nájomných bytov, ako to majú mestá a obce.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


Spolu s príspevkom na presťahovanie sa za prácou a zmenami zákona o zamestnávaní cudzincov by išlo o ďalšie opatrenie na získanie chýbajúcich zamestnancov. Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Pavol Kováčik Takýto krok víta. Ešte v júli totiž spolu so zástupcami niekoľkých priemyselných a výrobných zväzov poslali premiérovi žiadosť, aby mohli súkromné subjekty s príspevkom od štátu stavať nájomné byty v rýchlo sa rozrastajúcich priemyselných oblastiach.Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov


--------------------


Môže to byť od takých slobodární cez menšie byty, dokonca väčšie byty, dokonca aj rodinné domy. Takýto koncept je vždy pre tie podniky ďaleko jednoduchší a dnes už aj lepší než subvencie na transport pracovnej sily dnes aj so 100 kilometrových vzdialeností denne.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


V súčasnosti je nájomných len 6% zo všetkých bytov na Slovensku. Z toho len 3% prenajímajú mestá a obce. Aby však boli zabezpečené potreby trhu a obyvateľov, na prenájom by mala byť podľa údajov ministerstva dopravy a výstavby aspoň štvrtina bytov. Kristína Juričková, RTVS.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie