Vytlačiť

topky.sk | 12.12.2017 | Rubrika: Zaujímavosti | Strana: 0 | autor: Zoznam.sk | Téma: Stavebné firmy

Ani končiaci sa  rok  nepriniesol podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavla Kováčika zásadný posun v riešení závažných tém, ktoré dlhodobo trápia podnikateľov v slovenskom stavebníctve. Dopláca na to štát ako významný investor a v neposlednom rade aj celá ekonomika krajiny.
Nadchádzajúci rok bude pre stavebníctvo na Slovensku kľúčový. Na doriešenie čakajú výzvy v mnohých oblastiach. Ide o dlhodobú koncepciu dopravnej infraštruktúry, tému verejných súťaží či problematiku zamestnanosti."Sústredíme sa na to, aby sme boli konštruktívnym partnerom pre štátnu a verejnú správu. Ako hlas celého sektora sa odborne zapájame do prípravy nového stavebného zákona. Potrebujeme riešiť neúmerne dlhé a komplikované stavebné konania. Zároveň sa intenzívne venujeme verejnému obstarávaniu. Tu očakávame pilotné verejné súťaže, kde nerozhodne len kritérium najnižšej ceny, ale viacero kvalitatívnych parametrov. Taký je trend naprieč celou EÚ a je najvyšší čas sa pripojiť," vysvetľuje P. Kováčik zastupujúci iniciatívu Fórum stavebných investícií (FSI).Rozdielne predstavy a nestabilitaNaďalej platí, že Slovensko nemá záväzný plán výstavby dopravnej infraštruktúry. "Nielenže potrebujeme, aby vznikol, ale zároveň je nevyhnutné širokou politickou zhodou docieliť jeho dodržiavanie po výmene vlády či ministra. Dnes tomu tak nie je. V praxi cítime, ako sa neustále zmeny v projektoch negatívne podpisujú na meškaní výstavby - napríklad pri diaľniciach či rýchlostných cestách," uviedol P. Kováčik.ZSPS zdôrazňuje, že už samotná investičná príprava projektov je náročný proces z hľadiska financií, času a odborných požiadaviek na ľudské zdroje. "Dodatočné úpravy v projektoch prameniace z chýbajúcej koncepcie či nedostatočne definovaných požiadaviek nás  stoja nielen čas, ale aj finančné prostriedky, ktoré by sa dali využiť efektívnejšie," dodáva P. Kováčik.Chýbajúce ľudské zdrojeV stavebníctve podľa štatistík z minulého roka pracuje zhruba 7 % zamestnancov celého hospodárstva. Nedostatočná odborná príprava, nezáujem mladých uchádzačov a nevyužitý potenciál na spoluprácu so zamestnávateľmi čoraz negatívnejšie ovplyvňujú celé odvetvie. Existuje výrazný nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami pre trh práce. "Ak bude vývoj naďalej takýto, na Slovensku síce bude záujem technologicky kvalitne stavať, no o pár rokov nebudeme mať s kým," myslí si P. Kováčik.Staršia generácia stavebníkov postupne odchádza do dôchodku, no mladí pribúdajú iba veľmi pomaly. Pri robotníckych zamestnaniach je momentálne viac ako polovica zamestnancov starších ako 45 rokov. "Jednou z príčin nezáujmu o stavebníctvo je, že povesť stavebníctva poškodzovali rôzne nezmyselne nafúknuté či nesprávne interpretované kauzy, ktoré sa napokon ani nedoriešili  no trpká pachuť zostala," doplnil prezident ZSPS.Problémy stavebníctva brzdia celú ekonomikuSektor stavebníctva sa vyvíja proporciálne horšie v porovnaní s tým, ako sa darí ekonomike krajiny. Ide o situáciu, ktorá sa nelichotivo prejaví na zbytočných stratách hospodárstva krajiny. Prírastky v stavebníctve majú priaznivý dopad na zamestnanosť a verejné financie. Práve to je dôvod, prečo je stabilita v tomto sektore dôležitá z pohľadu celej ekonomiky krajiny.Čoraz jasnejšie sa potvrdzuje, že komplexné zmeny sú nevyhnutné a mali by prísť čo najskôr, apeluje ZSPS. Ide o celý balík dlhodobo diskutovaných tém ako príprava spomínaného stavebného zákona, certifikácia stavebných dodávateľov či živnostenský zákon.ZSPS poukazuje na to, že za paradoxnou situáciou, kedy priemysel už 4 roky kontinuálne rastie, zatiaľ čo  stavebníctvo klesá, stojí predovšetkým stavebná legislatíva. Potvrdzuje to aj štatistika z júla 2017. Svetová banka vo svojej pravidelnej štúdii Doing Business radí Slovensko v dobe potrebnej na získanie stavebného povolenia na 91. miesto zo 189 hodnotených krajín.O iniciatíve FSI:Ako reakciu na nepriaznivý vývoj slovenského stavebníctva predstavil ZSPS v marci 2017 iniciatívu "Fórum stavebných investícií" (FSI). Jedným z hlavných zámerov je apelovať na štát v súvislosti s chýbajúcim záväzným plánom výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a ďalšej infraštruktúry, ale aj na zvýšenie kvality verejných obstarávaní. Len za takýchto okolností dokážu stavebné firmy efektívne plánovať a naplno využívať dostupné kapacity.Cieľom expertov FSI je poskytovať odbornú pomoc a prispievať k tomu, aby sme realizovali verejné investície v stavebníctve na základe uvážených rozhodnutí s úžitkom pre celú spoločnosť.