Príprava nových úsekov diaľníc viazne

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

STV1 | 29.11.2017 | 19:00 | Relácia: Správy RTVS | Téma: Stavebné firmy 


Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka


--------------------


Minister dopravy v reakcii na dnešné blokády ciest odmietol, že by odsúval výstavbu úsekov v regióne. Tvrdí, že ich príprava pokračuje. Práve získavanie povolení, posudzovanie dosahov výstavby na životné prostredie a výkup pozemkov sú aktuálne najväčšie problémy. Aj súťaže, ktoré už mali byť vyhlásené, sa odkladajú a stavebníci sa obávajú, že nebudú mať čo robiť. Minister dopravy hrozí odvolávaním.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Od Ružomberka smerom na sever nie je až tak veľká intenzita dopravy, aby tam musela byť plnohodnotná rýchlostná cesta. Podľa Andreja Mateja z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo by tam stačil aj jeden pruh rýchlocesty. Na severe navyše ani nebude mať pokračovanie.Ondrej MATEJ, Inštitút pre dopravu a hospodárstvo


--------------------


Na poľskej strane zídeme do obcí na miestne komunikácie a poľská strana ani nepočíta s budovaním akejkoľvek cesty, lebo je logické, že o pár kilometrov ďalej sa buduje koridor D3 prepájajúci sever - juh.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Príprava výstavby v regióne však pokračuje. Minister dopravy odmieta, že by výstavbu na severe odkladal. Chýba však napríklad posudzovanie vplyvu jednotlivých stavieb na životné prostredie.Árpád ÉRSEK, minister dopravy /Most-Híd/


--------------------


Bez toho tam a nielen tam ale hocikde, keď nemáme splnené tieto veci, nemôžme stavať. Ja som rád, že už sa doťahujú tieto veci do konca.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Stavebné firmy dlhodobo volajú po záväznom pláne výstavby diaľníc, aby sa nedal meniť s každým novým ministrom alebo šéfom Národnej diaľničnej spoločnosti. Aktuálne čakajú na dve nové súťaže, ktoré mali byť vyhlásené ešte tento rok. Už teraz je jasné, že ak do konca roka bude ešte nejaká súťaž, pôjde len o jeden úsek.Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska


--------------------


Je to zlá situácia, pretože naozaj v tomto roku je vypísaných nových súťaží minimum a ukazuje sa, že tomu tak bude na budúci rok.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Minister dopravy vidí veľké rezervy v Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá prešla za posledné dva roky trikrát výmenou vedenia a hromadne ju opúšťajú aj odborníci.Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska


--------------------


Meškajú aj súčasné stavby, ktoré mali byť odovzdané, príprava nie je na takej úrovni, ako by mala byť. A ľudia dneska idú blokovať cesty.Árpád ÉRSEK, minister dopravy /Most-Híd/


--------------------


Pokiaľ nebudú vedieť ten štandard plniť, ktorý ja od nich vyžadujem, tak bude musieť tam prísť k určitým zmenám.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


To by však diaľničnú výstavbu ešte viac zbrzdilo, keďže noví manažéri by potrebovali čas na to, aby sa oboznámili so stavom prípravy jednotlivých úsekov. Marek Zgalinovič, RTVS.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie