Bratislavský obchvat stojí. Nie sú stavbári

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Hospodárske noviny | 20.11.2017 | Rubrika: Spravodajstvo | Strana: 4 | autor: Matej Vanoch | Téma: MDVRR SR

DOPRAVANa stavbe zatiaľ prebiehajú len prípravné práce.


Stavební podnikatelia stále rokujú s hlavným dodávateľom.Bratislava - Pozemky pod bratislavský obchvat sú už vykúpené, meškajúce stavebné povolenia vybavené. Stavať však stále nemá kto, reálne sa s prácami stále nezačalo. Ministerstvo dopravy zatiaľ o posunutí termínov nehovorí, odborníci však upozorňujú na problémy, kvôli ktorým sa zrejme nepodarí dokončiť obchvat v plánovanom termíne.
Ceny sú nízke Problém je so subdodávateľmi. "Od členov nášho zväzu máme informácie, že navrhované podmienky či už cenové, alebo zmluvné, sú neakceptovateľné, a tým pádom sa rokovania a podpisy zmlúv naťahujú," vysvetlil prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Víťazné konzorcium firiem podľa neho ponúklo v tendri pomerne nízku sumu, a tak sa teraz snaží ušetriť na stavbároch. Dnes už sú zhotovitelia vycvičení z niektorých stavieb z minulosti, pri ktorých ostalo množstvo nezaplatených subdodávateľov, upozornil ďalej Kováčik. "Takže sú opatrní a nechcú ísť do veľmi nízkych cien a nevýhodných zmluvných podmienok," spresnil.


Obchvat Bratislavy stavia konzorcium firiem okolo španielskej spoločnosti Cintra. Tá vyhrala tender za 1,7 miliardy eur, podľa zmluvy by mala byť stavba dokončená v roku 2020. Už na začiatku celého procesu však došlo ku sklzu, čakalo sa totiž na stavebné povolenia, ktoré meškali kvôli nevysporiadaným pozemkom. Ministerstvo dopravy hovorí, že stavebné práce už prebiehajú a oneskorenie nepripúšťa. Podľa predsedu správnej rady Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondreja Mateja však už teraz stavba mešká a dokončenie preto očakáva až v roku 2021. "Áno, sú tam bagre, ale to sa robia len prístupové komunikácie a archeologické prieskumy. Skutočná výstavba tam neprebieha," vysvetlil. S otázkou, aké konkrétne práce sa na obchvate realizujú, odkázalo ministerstvo HN na zhotoviteľa. Ten sa do uzávierky nevyjadril.


Problém s D1 Vyťaženosť Prístavného mosta by sa po dobudovaní obchvatu mala znížiť o 15 percent, v čase dopravnej špičky až o polovicu. Okrem chýbajúcich subdodávateľov čaká obchvat aj ďalšia komplikácia, a tou je plánované rozširovanie diaľnice D1 medzi Bratislavou a Triblavinou a stavba križovatky, ktorá prepojí diaľnice D1 a D4. Tieto stavby nie sú súčasťou zmluvy s Cintrou, obchvat sa však bez nich nedá dokončiť. Rezort dopravy sa preto momentálne snaží zahrnúť ich do zmluvy so zhotoviteľom, zároveň však počíta s možnosťou, že na ne bude musieť vypísať verejnú súťaž.


"Kompletné dokončenie obchvatu diaľnice D4, je závislé od rozšírenia a úprav na diaľnici D1, a to hlavne v priestore križovatky D1/D4 Ivanka sever," potvrdzuje hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová. Dodáva, že ak by nedošlo k dohode s koncesionárom, išlo by sa klasicky cez verejné obstarávanie. V tom prípade by sa mohli začať práce na týchto menších úsekoch niekedy v priebehu roka 2019, pričom predpokladaná lehota realizácie je dva roky.


To by znamenalo, že obchvat by nebolo možné dokončiť skôr ako v roku 2021. "Rokovania o tom, že rozšírenie úseku D1 po Triblavinu by mohol realizovať koncesionár, stále prebiehajú, zatiaľ je predčasné hovoriť o ich výsledku. Súčasne pripravujeme verejné obstarávanie, aby sme boli istení v prípade, ak by sme sa s koncesionárom nedohodli," uviedol rezort dopravy.Dopravné riešenie hlavného mestaR7 Prievoz - Ketelec dĺžka: 6,3 kmD4 Ivanka sever - Rača dĺžka: 4,4 kmD4 Jarovce - Ivanka sever dĺžka: 22,6 kmR7 Ketelec - Dunajská Lužná dĺžka: 8,4 kmR7 Dunajská Lužná - Holice dĺžka: 17,4 km

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie