Rozhodujúcim kritériom môže byť kvalita

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Rádio Regina | 8.11.2017 | 12:00 | Relácia: Žurnál Rádia Regina | Téma: Stavebné firmy


Daniela MATEJOVIČOVÁ, moderátorka


--------------------


Rozhodujúcim kritériom pri verejno obstarávaní už nemá byť najnižšia cena ale kvalita. Šéf Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák, ktorý je vo funkcii od polovice septembra chce diskutovať s odborníkmi a pripraviť návody, ako čo najkvalitnejšie obstarávať napríklad diaľnice.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


Ak štát vyberá staviteľa diaľníc, zákazku spravidla vyhrá najnižšia cenová ponuka bez ohľadu na to, či víťazná ponuka prinesie krajine najvyššiu možnú hodnotu za vynaložené peniaze daňových poplatníkov, prípadne eurofondy. To by sa ale dalo zmeniť, ak by obstarávateľ v tomto prípade Národná diaľničná spoločnosť zadal požiadavky na kvalitu budúcej diaľnice. Hovorí Jaroslav Kračún, zo sekcie Európskej komisie, ktorá má na starosti smernicu o verejnom obstarávaní.Jaroslav KRAČÚN, zo sekcie Európskej komisie


--------------------


Dá sa hýbať s tým, či bude chcieť asfaltovú cestu alebo napríklad betónovú cestu, je oveľa drahšia ale možno, že štát ušetrí tým, že ju nemusí opravovať každých 5-10 rokov. Nemusí zastavovať dopravu. Nie je to len náklad na tú opravu tej cesty ale je to aj zníženie bezpečnosti, vytváranie zápch, to sú všetko aspekty, ktoré si obstarávateľ môže zobrať na zreteľ a môže pri tom hodnotení zohľadniť.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


Vyššie počiatočné náklady na stavbu diaľnice sa tak v budúcnosti vrátia v nižších nákladoch na údržbu, opravu, bezpečnosť či v menšom negatívnom vplyvne na životné prostredie. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák hovorí, že obstarávatelia nevedia používať kvalitatívne kritériá, hoci im to zákon umožňuje a dlhodobo rozhoduje iba najnižšia cena. Preto chce začať diskutovať so zástupcami z jednotlivých segmentov hospodárstva.Miroslav HLIVÁK, predseda Úradu pre verejné obstarávanie


--------------------


Každého ten výsledok bude či už v podobe konkrétneho manuálu alebo konkrétneho nejakého usmernenia v podobe stanovenia postupu, konkrétnej formulácie v oblasti súťažných podmienok.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


Výsledkom bude transparentný objektívny a nediskriminačný systém zadávania a vyhodnocovania zákaziek. Aj prezident Zväzu stavebných podnikateľov, Pavol Kováčik, by privítal, keby si štát vyberal zákazky aj na základe kvality.Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov


--------------------


Dneska máme v praxi prípady, kedy po uplynutí 5-ročnej záruky musí niektoré mosty alebo úseky ciest opravovať.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


Dodáva, že v Holandsku, ktoré je pre Slovensko v oblasti verejného obstarávania vzorom, trvalo 10 až 15 rokov kým jeho štátne a verejné inštitúcie začali vyberať tovary a služby na základe kvality. Kristína Juričková, RTVS.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie