Do súťaží treba zapojiť aj kvalitatívne kritériá

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Rádio Lumen | 8.11.2017 | 17:30 | Relácia: Infolumen | Téma: Stavebné firmy

Ján SIMAN, moderátor


--------------------


Ak chce Slovensko pozdvihnúť kvalitu, ktorá vzíde z verejného obstarávania, musí zapojiť do súťaží aj kvalitatívne kritériá. Ponuky by sa tak nemali vyhodnocovať len na základe najnižšej ceny, zohľadňovať by sa mali viaceré kritériá, na odbornej diskusii na túto tému to povedal predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák.Miroslav HLIVÁK, predseda ÚVO


--------------------


Stále u nás prevláda najnižšia cena, máme akúsi zaužívanú prax, ktorá aj v spoločnosti veľmi rezonuje, ktorá tlačí tých obstarávateľov, verejných obstarávateľov obstarávať práve a vyberať si na základe najnižšej ceny. Ale ak chceme pozdvihnúť kvalitu, ktorá nám vzíde z verejného obstarávania, musíme práve zapojiť tieto iné kvalitatívne kritériá.Ján SIMAN, moderátor


--------------------


Podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavla Kovalčíka približne 90 percent zákaziek sa na Slovensku hodnotí na základe najnižšej ceny. V stavebníctve sú preto vyberané najlacnejšie materiály, ktoré potom nevydržia celú dobu životnosti stavby. Napríklad diaľnice alebo železnice majú navrhnutú životnosť sto rokov, ale materiály vydržia 20-30 rokov a potom ich treba obnovovať.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie