ÚVO chce do verejných súťaží zapojiť aj kritériá kvality, nielen najnižšej ceny

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

netky.sk | 7.11.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

BRATISLAVA - Ak chce Slovensko pozdvihnúť kvalitu, ktorá vzíde z verejného obstarávania, musí zapojiť do súťaží aj kvalitatívne kritériá.Ponuky by sa tak nemali vyhodnocovať len na základe najnižšej ceny, zohľadňovať by sa mali viaceré kritériá. Na utorkovej odbornej diskusii na túto tému, ktorá sa konala v Bratislave, to uviedol predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák.
"Je to beh na dlhé trate a úrad chce na tom začať systematicky pracovať,"
avizoval Hlivák. Súčasný zákon o verejnom obstarávaní pritom umožňuje používať pri tendroch viaceré kritériá, verejní obstarávatelia ich však málo využívajú. "Máme síce implementované smernice, ktoré umožňujú používať tieto kritériá, ale nemáme ich rozmenené na drobné. Nevedia ich verejní obstarávatelia nadefinovať, nevedia ich používať a stále tu máme celospoločenskú diskusiu o tom, že najnižšia cena je najlepšia," opísal predseda ÚVO.


V prvotnej fáze by preto úrad chcel "rozmeniť tieto kritériá na drobné". Čiže zadefinovať, aké kvalitatívne kritériá posudzovať napríklad v oblasti stavebníctva či v oblasti IT a v ďalších sektoroch. Zároveň chce úrad podľa neho jasne a vecne komunikovať, prečo je nevyhnutné použiť kvalitatívne kritériá v tom-ktorom obstarávaní. V pondelok 6. novembra podľa Hliváka formálne vznikol v rámci ÚVO aj Inštitút verejného obstarávania, ktorý má pomôcť aj v tejto téme. "Bude mať na starosti napríklad aj otázky konkrétneho formulovania týchto kvalitatívnych kritérií," vysvetlil. Ale bude okrem iného zbierať aj štatistické zistenia a vzdelávať. "Čaká nás cesta, ktorá bude trvať niekoľko rokov, v Holandsku trvala 10 až 15 rokov, ale začať musíme," doplnil tiež prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Podľa neho sa približne 90 % zákaziek, a to aj v stavebníctve, hodnotí na Slovensku na základe najnižšej ceny.


Tým pádom sú podľa Kováčika napríklad v stavebníctve vyberané najlacnejšie materiály, ktoré potom nevydržia celú dobu životnosti stavby. Diaľnice alebo železnice majú navrhnutú životnosť 100 rokov, ale materiály vydržia 20 - 30 rokov a potom ich treba obnovovať. "A niektoré aj menej. Dnes máme v praxi prípady, keď už po päťročnej záruke musíme niektoré mosty alebo úseky ciest opravovať," dodal. Pri výstavbe diaľnic by si tak vedel predstaviť posudzovanie ponúk aj na základe skúseností jednotlivých uchádzačov a ich referencií z minulosti. Tiež posudzovanie technologických riešení či riešení rizík pri výstavbe. Do úvahy sa však môžu brať aj ekologické či sociálno-ekonomické aspekty.


Zdroj: TASR


Foto: SITA

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie