Vytlačiť

logo fiecDňa 13.2.2017 sa v Sofii uskutočnilo mimoriadne zasadnutie FIEC s členskými asociáciami staveného priemyslu krajín strednej a východnej Európy (CEEC).

Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia asociácií z Bulharska (BCC), Rumunska (Aracê), Slovinska (CCBMIS), Nemecka (HDB) a Slovenska (ZSPS). Za Zväz stavebných podnikateľov Slovenska sa rokovania zúčastnil prezident ZSPS, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA.

Na spoločnom rokovaní bola prerokovaná situácia v stavebnom sektore v jednotlivých krajinách. Boli prerokované a identifikované spoločné problémy: predovšetkým kolísanie verejných investícií, problémy vo verejnom obstarávaní, platobná disciplína a vymožiteľnosť práva v stavebníctve, ako aj všeobecné podmienky pre podnikanie v stavebníctve a prehlbujúci sa nedostatok pracovnej sily všetkých kvalifikácií.

Bolo dohodnuté vytvorenie osobitnej pracovnej skupiny pre krajiny CEEC, ktorá sa zameria na riešenie spoločných problémov v krajinách strednej a východnej Európy.


Neewsletter FIEC (14.3.2017)