Vytlačiť

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

dovoľujeme si Vás pozvať na podnikateľskú misu do Dánska, na pozvanie Federácie dánskeho priemyslu. Podujatie sa uskutoční v dňoch 2. až 5. novembra 2016.
Počas návštevy na Federácii bude pre účastníkov priestor na prezentáciu firmy a rokovania B2B s dánskymi partnermi. Ďalšie stretnutia s podnikateľmi je plánované v meste Aarhus, cca 150 km od Kodane. Doprava je letecky a vlakom, účastnícky poplatok 1 250 € pre členov SOPK a 1 350 pre nečlenov.

Pozvánka a záväzná prihláška sú v prílohe.

Uzávierka prihlášok je 12. októbra 2016.

 


Ing.Vladislav Oros

Senior Consultant
Head of Dept. of Foreign Relations

Bratislava Regional Chamber SCCI

Jasikova 6, 82673 Bratislava, SLOVAKIA

Tel: +421 2 4829 1534
Mobil: +421 904 252 677
Fax: +421 2 4829 1260
web: http://www.basopk.sk