Vytlačiť

1. Verejné obstarávanie stavebných prác:

Personálne zloženie
Ing. Jaromír Holčák Doprastav a.s.
Ing. Roman Hulák Doprastav a.s.
JUDr. Simona Skirkaničová KAMI PROFIT s.r.o.
Mgr. Adriana Hurtoňová Siemens Mobility, s.r.o.
Ing. Viliam Paľo Chemkostav, a.s.
Ing. Marián Pavlík STRABAG s.r.o.
JUDr. Radoslav Šály STRABAG s.r.o.
Mgr. Roman Belokur Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Ing. Martin Vokel Keraming a.s.
Mgr. Andrej Miklaš  Keraming a.s.
Ing. Mojmír Štefanec VÁHOSTAV – SK, a.s.
Mgr. Martin Tedla HORNEX, a.s.
JUDr. Vladimír Šály EUROVIA SK, a.s.

 

2. Podmienky zhotovovania stavieb:

Personálne zloženie
Ing. Marián Pavlík STRABAG s.r.o
Ing. Samuel Koniar KAMI PROFIT s.r.o.
Ing. Michal Šandrik Chemkostav, a.s.
Ing. Jozef Čížik, PhD. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Ing. Vladimír Pukančík Doprastav a.s.
Ing. Erika Ložiová VÁHOSTAV – SK, a.s.
Ing. Zuzana Halásová EUROVIA SK, a.s.

 

3. Vzdelávanie a výchova v stavebníctve:

Personálne zloženie
Ing. Matrin Kužma EUROVIA SK, a.s.
Ing. Tomáš Madi KAMI PROFIT s.r.o.
Helena Peková STRABAG s.r.o.
Ing. Martin Bakoš, PhD. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Mgr. Katarína Ižacká VÁHOSTAV – SK, a. s.

 

4. Kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg:

Personálne zloženie
Ľudmila Kormaníková VÁHOSTAV – SK, a .s
Ing. Patrik Sabov Chemkostav, a.s.
Helena Peková STRABAG s.r.o.
Mgr. Robert Šujan BOZPO, s.r.o.
Ing. Peter Beno Doprastav a.s.
Ing. Matrin Kužma EUROVIA SK, a.s.