Vytlačiť

1. Verejné obstarávanie stavebných prác:

Personálne zloženie
JUDr. Radoslav Šály – gestor komisie STRABAG s.r.o.
Ing. Roman Hulák Doprastav a.s.
JUDr. Simona Skirkaničová KAMI PROFIT s.r.o.
Mgr. Adriana Hurtoňová Siemens Mobility, s.r.o.
Ing. Viliam Paľo Chemkostav, a.s.
Mgr. Roman Belokur Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Ing. Martin Vokel Keraming a.s.
Mgr. Andrej Miklaš  Keraming a.s.
Ing. Mojmír Štefanec VÁHOSTAV – SK, a.s.
Mgr. Martin Tedla HORNEX, a.s.
JUDr. Vladimír Šály EUROVIA SK, a.s.

 

2. Podmienky zhotovovania stavieb:

Personálne zloženie
 Ing. Zuzana Halásová - gestor komisie  EUROVIA SK, a.s.
Ing. Marián Pavlík STRABAG s.r.o
Ing. Samuel Koniar KAMI PROFIT s.r.o.
Ing. Michal Šandrik Chemkostav, a.s.
Ing. Jozef Čížik, PhD. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Ing. Vladimír Pukančík Doprastav a.s.
Ing. Erika Ložiová VÁHOSTAV – SK, a.s.

 

3. Vzdelávanie a výchova v stavebníctve:

Personálne zloženie
Helena Péková – gestor komisie STRABAG s.r.o.
Ing. Matrin Kužma EUROVIA SK, a.s.
Ing. Tomáš Madi KAMI PROFIT s.r.o.
Ing. Martin Bakoš, PhD. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Mgr. Katarína Ižacká VÁHOSTAV – SK, a. s.

 

4. Kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg:

Personálne zloženie
 Ing. Zsolt Lukáč, EMBA – gestor komisie  ZEUS PB s.r.o.
Ing. Patrik Sabov Chemkostav, a.s.
Helena Péková STRABAG s.r.o.
Ing. Peter Beno Doprastav a.s.
Ing. Matrin Kužma EUROVIA SK, a.s.
Ing. Alena Čorbová KAMI PROFIT s.r.o.