Vytlačiť

Vážení podnikatelia,

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na seminár

DOING BUSINESS IN AUSTRIA

a konzultačný deň s rakúskym advokátom a daňovým poradcom

Cieľom je poskytnúť základné informácie o podmienkach podnikania, daňovom a odvodovom systéme a podmienkach zamestnávania v Rakúsku.

Po skončení seminára majú účastníci možnosť individuálnej konzultácie s oboma rakúskymi špecialistami

Kedy: 3. mája 2018 o 9,00 hod.

Kde: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018040502

Prihláška na seminár (kód 180503): ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA


Bratislavská regionálna komora SOPK Jašíková 6 82673 Bratislava

tel: 02/48291257 fax: 02/48291260 http://www.basopk.sk