Seminár: ZAMESTNÁVANIE A VYSIELANIE CUDZINCOV v roku 2018 (teoretické a aplikačné problémy) 

 

logo sustava povolani

logo appril com

Príloha bez názvu 00205

Postupy pri zabezpečovaní pracovnej sily zo zahraničia a vysielanie pracovníkov v nadväznosti na ostatnú novelu Zákona o službách zamestnanosti a Zákonníka práce.

Kedy: 17.apríla 2018 o 9,00 hod.

Kde: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018032201

Prihláška na seminár (kód 180417): ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA


OSTATNÉ PRIPRAVOVANÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY:

10. apríla 2018 RIADENIE RIZÍK VO FIRME

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018031204

12. apríla 2018 AKO VYUŽÍVAŤ PROJEKTOVÝ MANAŽMENT A MODERNÚ NEUROVEDU PRI RIADENÍ FIRMY - BEZPLATNÝ workshop

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018030802

18. apríla 2018 BANKOVÉ ZÁRUKY- ako ich používať v obchodných vzťahoch - odborný seminár

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018030803

23. apríla 2018 SOCIÁLNE SIETE ako efektívny nástroj pre vaše podnikanie – Dámsky klub Platformy žena v podnikaní – vstup BEZPLATNE

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018032002

24. apríla 2018 PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI - workshop

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018030804

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie