Seminár: NOVÉ POVINNOSTI A MOŽNOSTI PRÁCE s elektronickými schránkami pre právnické osoby

Príloha bez názvu 00068

Interaktívne školenie v nadväznosti na novelu Zákona o e-Governmente bude zamerané najmä na:

  • zhrnutie všetkých zákonných povinnosti
  • komplexné informácie o používaní elektronických stránok a elektronickej komunikácií
  • nové prvky a možnosti práce
  • praktické skúsenosti s používaním
  • súhrn nových povinností úradov pri elektronickej komunikácii od 1. februára 2018

Dátum konania: 28.marec 2018

Miesto konania: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Kód seminára: 180328

Lektori:

Mgr. Rastislav Pavlík - odborný konzultant v oblasti eGovernmentu, školiteľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES),

Mgr. Michal Belohorec – analytik, odborný konzultant a školiteľ pre oblasť eGovernmentu,

Ing. Jozef Brngál – školiteľ pre oblasť eGovernmentu

Elektronická prihláška

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie