Konferencia: Připravenost stavebnictví na nZEB

 

logo sustava povolani

logo appril com

Připravenost stavebnictví na nZEB

Mezinárodní konference projektu ingREeS o budovách s téměř nulovou spotřebou energie

24. ledna 2018

Praha, Česká republika

Místo: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF)

Adresa: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1, Česká republika

Čas: 9:30 – 17:30

Moderátor: Jiří Karásek

Tlumočení z AJ bude zajištěno 

Program:

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie