TZB Haustechnik 4/2011

AKTUALITY

REALIZÁCIA

■ Rekonštrukcia Základnej školy v Lietavskej Lúčke

REPORTÁŽ

■ Quo vadis, fotovoltika?

ENERGIA

■ Energy Performance Contracting vo verejných budovách na Slovensku

■ Energetická optimalizácia budovy EcoPoint v Košiciach

ŠPECIÁL: Vykurovanie

■ Efektívnosť tepelného čerpadla pri zásobovaní rodinného domu teplom

■ Elektrické podlahové vykurovanie v kombinácii s tepelným čerpadlom

■ Energetická spotreba infračerveného a plynového vykurovania

■ Centralizované zásobovanie teplom verzus vlastná kotolňa

■ Anketa: Centralizované alebo decentralizované?

ZDRAVOTNOTECHNICKÉ ZARIADENIA A INŠTALÁCIE

■ Podtlakový systém odvodnenia striech

VNÚTORNÉ PROSTREDIE

■ Vnútorné prostredie v školách

ELEKTROINŠTALAČNÁ A OSVETĽOVACIA TECHNIKA

■ Vedecký výskum v oblasti svetelnej techniky

FIRMY INFORMUJÚ

Ďalšie číslo časopisu TZB Haustechnik bude v predaji 10.11.2011

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie