Technológia betónu

Cementový betón je najrozšírenejší stavebný materiál. Používa sa v bytovej a občianskej výstavbe, pri stavbe mostov, priehrad, ciest a inde. Úspešnosť použitia závisí od schopnosti využitia jeho vlastností pri projektovaní stavieb a ich realizácii. Betón dneška nie je jednoduchou zmesou cementu, kameniva a vody. Moderný betón je kompozitný materiál, ktorý obsahuje aj chemické prísady, minerálne prímesi, vlákna. Vlastnosti betónu sa môžu pohybovať v širokom rozmedzí. Zloženie betónu význame ovplyvňuje vlastnosti čerstvého betónu, ale aj dlhodobé vlastnosti zatvrdnutého betónu a tým aj životnosť stavby. Vďaka použitiu vhodných zložiek, optimálnemu zloženiu betónu a vhodnej technológii výroby možno získať veľkú škálu špeciálnych druhov betónov, napríklad betónov s vysokou pevnosťou, vysokohodnotných, samozhutniteľných betónov vláknobetónov atď.
V publikácii sa hovorí o zložkách betónu (cemente, kamenive, vode, prísadách, prímesiach), hydratácii cementu a tvorbe štruktúry cementového kameňa, návrhu zloženia betónu, vlastnostiach čerstvého betónu, ošetrovaní betónu, vlastnostiach zatvrdnutého betónu, jeho trvanlivosti a špeciálnych druhoch betónu.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie