Stavebné materiály 6/2011

AKTUALITY

STAVEBNÝ TRH

ZÁKAZKY

PROFIL VÝROBCU

■ Východoslovenské stavebné hmoty: Ekologický cement – ekocement

TÉMA: Tepelné a zvukové izolácie

■ Využitie technického konope na výrobu izolačných materiálov určených do podláh

■ Tuhá tepelnoizolačná fasádna doska z kamennej vlny

■ Zatepľovanie budov zo začiatku minulého storočia v Zlíne

■ Systém vnútorného kapilárne aktívneho zateplenia

TÉMA: Cementy, omietky a nátery

■ Vývoj cementových kompozitov z plastovej drviny z elektrických a elektronických odpadov

■ Využitie hlinených materiálov v súčasnom stavebníctve

■ Cement – hydraulické spojivo

TÉMA: Hydroizolácie

■ Zamedzenie priesakov cez ostenia tunelov s použitím chemických injektáží

■ Rýchla ochrana proti vode

■ Hydroizolačný systém zelených striech na polyfunkčnom objekte Dve veže

STAVEBNÁ TECHNIKA

■ Motorizované fúriky a pásové transportéry

Ďalšie číslo časopisu Stavebné materiály bude v predaji 10.11.2011

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie