Správa budov 3/2011

AKTUALITY

Z PRAXE

■ LB výťahy – moderné a koncepčné riešenia

■ Zelená značka znamená zodpovednosť

EKONOMIKA

■ Čo komplikuje rozpočítavanie nákladov na teplo za byt

■ Centralizované zásobovanie teplom verzus vlastná kotolňa

TÉMA: Tepelná ochrana budov

■ Zlepšenie energetickej hospodárnosti a vnútorného prostredia budovy základnej školy

■ Drevocementové dosky a ich modifikácie

■ Ako postupovať pri tepelnej obnove bytového domu

■ Optimalizácia nákladov na zatepľovanie bytových domov

■ Kvantifikácia vody v pórobetónovej obvodovej stene pred zateplením a po ňom

■ Trvalo udržateľná výstavba s použitím penového polystyrénu ako tepelnoizolačného materiálu

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

■ Bezpečnosť a stabilita ETICS na obvodových plášťoch z pórobetónu

■ Povrchové plesne na ETICS
FACILITY MANAGEMENT

■ Energetický manažment kraja, mesta a obce pri správe budov

■ Vzdelávanie funkcionárov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

ŠPECIÁL: Budovy a ich zásobovanie energiou

■ Možnosti úspory nákladov na elektrickú energiu

Ďalšie číslo časopisu Správa budov bude v predaji 28.10.2011

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie