Vianočné stretnutie ZSPS

Dňa 13. decembra 2016 sa na pôde ZSPS uskutočnili dve významné udalosti, a to najprv 5. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období r. 2016 - 2020 a po jeho ukončení vianočné stretnutie členov zväzu a pozvaných hostí.

V príjemnej predsviatočnej atmosfére, čo napokon ilustruje priložená fotodokumentácia, prítomní predebatovali pracovné, ale ako to už pri takýchto príležitostiach býva, aj mimopracovné či osobné témy. Zaznamenali sme aj srdečné zvítanie hostí, ktorí sa osobne nestretli viac rokov a ako vidieť, mali si čo povedať...

Prezidenta ZSPS Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA potešila nielen veľká účasť (cca 70 osôb), ale predovšetkým pohoda s akou si naši členovia a vzácni hostia stretnutie užívali.

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie