Vytlačiť

logo CraftEduDňa 16.1.2019 sa konalo na Zväze stavebných podnikateľov Slovenska, úvodné stretnutie k medzinárodnému projektu CraftEdu. Projekt kontinuálne nadväzuje na výsledky projektu StavEdu, kde medzinárodný projektový tím viedol Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, a ktorý Európska komisia vyhodnotila ako veľmi úspešný. V rámci StavEdu bolo vytvorených 9 modulov vzdelávacích programov pre odbornú prípravu remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách, taktiež bola vytvorená sieť školiteľov, poskytujúcich takéto programy a databáza vzdelávacích programov, školiteľov a preškolených odborníkov.

Medzinárodný projekt CraftEdu je financovaný z prostriedkov Európskej únie, z programu Horizon 2020. Súčasťou projektového tímu sú partneri z Českej republiky, Slovenska, Bulharska a Rakúska. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie moderných vzdelávacích programov pre stavebné profesie: montážnik výplní stavebných otvorov, tesár, elektrikár, elektrikár – silnoprúd, hydroizolatér. Ďalšími cieľmi sú prispôsobenie existujúcich kvalifikačných štandardov aktuálnym potrebám, vyškolenie školiteľov, vytvorenie zoznamu a siete školiteľov, súčasne vytvorenie siete spoločností a organizácií spolupracujúcich na vytváraní vzdelávacích programov a taktiež vytvorenie súboru e-learningových kurzov pre remeselníkov. Súčasťou projektu bude taktiež vypracovanie návrhov pre vlády partnerských štátov na vytvorenie stimulov na zvýšenie dopytu po vysoko kvalifikovaných pracovníkoch v stavebníctve. Celkové trvanie projektu je 36 mesiacov, ukončenie 31. 5. 2021.

Výsledky oboch projektov sú, resp. budú určené pre odbornú verejnosť v stavebníctve s cieľom získať do svojich projektov a zákaziek kvalifikovaných zamestnancov.