Vytlačiť

001 8 Kovaľ 300x196Stavba roka 2017 – hlavná cena

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Branislav Juhás, Ing. Pavel Sliwka, Ing. Libor Mařík
Projektanti architektonickej časti: Dopravoprojekt, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Dopravoprojekt, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie „D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)“, líder EUROVIA SK, a. s., členovia HOCHTIEF CZ, a. s., SMS, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miloš Farkaš
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dozorná činnosť: Združenie „EUTECH&ESP&MÜLLER&API-D3“
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 254,9 mil. €
Doba výstavby: 06/2014 – 11/2017

Diaľnica D3 v úseku Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) je súčasťou prioritného diaľničného ťahu D1 – D3 na trase Bratislava – Trenčín – Žilina – Skalité. Trasa diaľnice začína najnáročnejším stavebným objektom – estakádou na D3, ktorá križuje cestu I/18, železničnú trať, vodnú nádrž Hričov a cestu II/507. Výstavba bola realizovaná tromi rôznymi technológiami, a to technológiou letmej betonáže, vysúvaním a použitím podpornej skruže. Zaujímavým a unikátnym riešením je, že celá estakáda v dĺžke takmer 1,5 km je tvorená jedným dilatačným celkom. V lokalite Vrch je trasa ďalej vedená tunelom Považský Chlmec. Jeho dĺžka je viac ako 2,2 km a bol vybudovaný v dvoch tunelových rúrach s dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere. Práce na razení tunela trvali 14 mesiacov s mesačným postupom cca 300 m pri použití jedinečnej technológie – vybudovaní stredovej jamy, ktorá umožnila razenie tunelov v šiestich čelbách súbežne. Hneď za tunelom prechádza trasa na estakádu v dĺžke približne 400 m vedúcu ponad miestnu komunikáciu a rieku Kysuca a následne končí v novovybudovanej križovatke Brodno.

Foto: Ing. Peter Kovaľ, Ing. Vladimír Veverka


Nominácie na hlavnú cenu – bez udania poradia

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

novostavba

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2017 udelená odbornou porotou za:

Nová terasa 2, Košice

novostavba

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2017 udelená odbornou porotou za:

UNIQ Staromestská, Bratislava

novostavba

Odbornou porotou udelená nominácia na hlavnú cenu SR 2017 za:


002 1 Veverka 300x212Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Branislav Juhás, Ing. Pavel Sliwka, Ing. Libor Mařík
Projektanti architektonickej časti: Dopravoprojekt, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Dopravoprojekt, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie „D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)“, líder EUROVIA SK, a. s., členovia HOCHTIEF CZ, a. s., SMS, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miloš Farkaš
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dozorná činnosť: Združenie „EUTECH&ESP&MÜLLER&API-D3“
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 254,9 mil. €
Doba výstavby: 06/2014 – 11/2017

Cena udelená odbornou porotou za:

Foto: Ing. Peter Kovaľ, Ing. Vladimír Veverka


003 Zdenek Sluka 01 300x196Cena Únie miest Slovenska

TERMINAL vlak-bus-shopping, Banská Bystrica

novostavba

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Styk
Projektant architektonickej časti: JAHN development & consulting, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Vladimír Sivok – statik
Hlavný zhotoviteľ: TRILAUG, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Juraj Gramblička
Stavebník, developer: PRIMUM, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Petr Mareš
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 25 mil. €
Doba výstavby: 03/2016 – 09/2017

Cena udelená odbornou porotou za:

Foto: Tomáš Manina, Zdenek Sluka


004 7H9A6491 300x200Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska – za vysokú kvalitu realizácie

EPERIA Shopping mall, Prešov

novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ladislav Nagy, Ing. arch. Martin Tribus, Peter Žiak
Projektant architektonickej časti: Obermeyer Helika, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Marek Ištokovič, Ing. Andrej Rybár
Hlavný zhotoviteľ: Keraming, a. s.
Stavebník: PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.
Developer: J&T REAL ESTATE
Dozorná činnosť: C.T.E. Engineering, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 50 mil. €
Doba výstavby: 05/2016 – 11/2017

Cena udelená odbornou porotou za:

Foto: Miro Pochyba


005 Foto 02 300x201Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité

novostavba

Autor architektonického riešenia: Ing. Ľubica Cigerová
Projektant v postavení hlav. projektanta: DOPRAVOPROJEKT, a. s.,
Hlavný inžinier projektu: Ing. Ľubica Cigerová
Hlavný zhotoviteľ: Združenie „D3 Svrčinovec – Skalité“, VÁHOSTAV-SK, a. s. – vedúci člen združenia
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Ferianec
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Technický dozor: Združenie firiem Bung Slovensko, s. r. o., Amberg Engineering Slovensko, s. r. o., Infraprojekt, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 329,9 mil. €
Doba výstavby: 10/2013 – 09/2017

Cena udelená odbornou porotou za:

Foto: Jozef Mravec


006 012 min min 300x225Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty – za uplatnenie vedy a techniky v realizácii

UNIQ Staromestská, Bratislava

novostavba

Autori architektonického riešenia: Ian Bogle BArch (Hons) MArch, Ing. arch. Barbora Markechová, Ing. arch. Marek Matrtaj
Projektanti architektonickej časti: Bogle Architects, s. r. o. (autor, architekt), CITY PROJEKT (lokálny architekt, HIP)
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: BARAN PROJEKT, s. r. o. (statika)
Hlavný zhotoviteľ: Chemkostav, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Matúš Tkáč
Stavebník, developer: CRESCO GROUP, a. s.
Dozorná činnosť: ENG2 SR, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 19 mil. €
Doba výstavby: 05/2015 – 03/2017

Cena udelená odbornou porotou za:

Foto: MgA. Tomáš Manina, PhD.


007 D80 1969 300x200Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. – za použitie progresívnych stavebných výrobkov

Doprava a skladovanie slinku v cementárni Ladce

novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Chudý, Ing. Anton Michalik, CSc., Ing. Marek Šimko, Ing. Marián Zemanovič, Ing. Daniel Horka, Ing. Richard Hlinka, Ing. Anton Kuchťák, Ing. Alena Zavřelova, Ing. Jarolím Brešťanský, Ing. Zdeněk Jenikovský, Ján Havier, Ing. Július Vinický
Projektanti architektonickej časti: PIO Keramoprojekt a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Eduard Krištof, Ing. Miloš Bero, Ing. Rastislav Blažej, Ing. Juraj Mikula, Ing. Peter Hrádel, Ing. Peter Záruba, Ing. Dušan Országh, Marcel Krupka
Hlavný zhotoviteľ: MONTÁŽE Trenčín a. s., Tažené konstrukce, s. r. o., VION, a. s.
Hlavní stavbyvedúci: Stanislav Ficek, Jakub Vohradnik, Marian Jenis
Stavebník: Považská cementáreň, a. s.
Dozorná činnosť: Eduard Strnad, Ing. Tomáš Zámečník, Ing. Ľudevít Slávik, Ing. Vladimír Mikuška
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 17,5 mil. €
Doba výstavby: 09/2015 – 03/2017

Cena udelená odbornou porotou za:

Foto: Ján Čechovský


008 Nová Terasa 2 foto 1 300x200Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. – BYTOVÝ DOM ROKA

Nová Terasa 2, Košice

novostavba

Autori architektonického riešenia: Vallo Sadovsky Architects, Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Matúš Vallo
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Oliver Sadovský
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: ENTO, s. r. o., Ing. Jana Kušnieriková
Hlavný zhotoviteľ: HS HSV, s. r. o., MV staving, s. r. o. a ďalší zhotovitelia
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Krescanko
Stavebník: Penta Real Estate, s. r. o.
Dozorná činnosť: ENTO, s. r. o.
Stavebné náklady (bez DPH): 15,0 mil. €
Doba výstavby: 03/2015 – 07/2017

Cena udelená odbornou porotou za:

Foto: Michal Smrčok


009 04 kral 300x200Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. – za architektonické riešenie

Obytný súbor Park Anička, Košice

novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, Ing. Mgr. art. Pavol Šimko
Projektanti architektonickej časti: Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, Ing. Mgr. art. Pavol Šimko, adf, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Jiří Brda
Hlavný zhotoviteľ: BETPRES, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Baláž
Stavebník, developer: MM Invest Košice, s. r. o.
Dozorná činnosť: Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 11 mil. €
Doba výstavby: 05/2015 – 09/2016

Cena udelená odbornou porotou za:

Foto: Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, Ing. Dalibor Kállay, Maroš Mitro


010 pdp 02 web 275x300Cena verejnosti

Sídlo spoločnosti PDP, s. r. o., Nitrianske Sučany

novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Mgr. art. Ľubomír Fuňa, Ing. Mgr. art. Martin Vanko, Ing. arch. Radka Švecová, Ing. Tomáš Martiš, Ing. Stanislava Madara, Ing. arch. Dávid Chaľ
Projektanti architektonickej časti: FVA, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Jozef Vaňo – JV+
Hlavný zhotoviteľ: PDP, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:Ing. Igor Hanuska
Stavebník, developer: PDP, s. r. o.
Dozorná činnosť: PDP, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 550 tis. €
Doba výstavby: 04/2014 – 12/2016

Foto: MgA. Tomáš Manina, PhD.

ZDROJ: http://www.stavbaroka.eu/portfolio/ocenene-stavby-2017/