Podporte Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a poukážte Vaše 2% z dane!

Počínajúc týmto rokom máte možnosť poukázať 2% Vašich daní Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Získané prostriedky využije ZSPS na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre svojich členov, pre verejnosť a slovenské stavebníctvo. Orientujeme sa na poslancov, odborných partnerov, stavovské komory a združenia so spoločným cieľom dosiahnuť vyvážené podnikateľské prostredie na Slovensku.

Vďaka Vašim 2% z dane budeme môcť zintenzívniť našu účasť na projektoch zameraných na odbornú vzdelávanie v stavebných profesiách. Za Vami poukázané finančné prostriedky budeme organizovať konferencie, vzdelávacie aktivity a zabezpečovať účasť na rekvalifikáciách, ktoré budú zamerané najmä na mladých, ale aj na všetkých, ktorí sú ochotní zlepšovať svoju odbornosť a zručnosti a zvýšiť si šancu presadiť sa na trhu práce.

Darujte 2% z dane – spoločne navrátime úctu k stavebnému remeslu

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane

AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA

2% poukazujete priamo v daňovom priznaní. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 1% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačte v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane – treba vyplniť v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 DAROVALA financie vo výške minimálne 1% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – vyznačte v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - treba vyplniť v časti IV. kolónky 1 a 2.

Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi:

Názov: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

IČO: 00683973

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2017, alebo do 30. júna 2017 na Váš miestne príslušný daňový úrad Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov

(Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.)

AK STE ZAMESTNANEC, ktorému daňové priznanie podáva zamestnávateľ

Požiadajte Vášho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.

Vypočítajte si 2% (resp. 3% ak ste vykonávali aspoň 40 hod. dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane - to je suma, ktorú môžete poukázať ZSPS (minimálne však 3 €)

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane.

(V prípade ak ste vykonávali činnosť ako dobrovoľník vo vyššie uvedenom rozsahu, vyžiadajte si potvrdenie od organizácie pre ktorú ste ako dobrovoľník pracovali.)

Tlačivo, resp. obidve tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2017 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

AK STE FYZICKÁ OSOBA, ktorá si podáva daňové priznanie sama

Vyplňte si daňové priznanie

Vypočítajte si 2% (resp. 3% ak ste vykonávali aspoň 40 hod. dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane - to je suma, ktorú môžete venovať ZSPS (minimálne však 3 €)

Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi:

Názov: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

IČO: 00683973

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2017, alebo do 30.6.2017 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov.

(V prípade ak ste vykonávali činnosť ako dobrovoľník vo vyššie uvedenom rozsahu, vyžiadajte si potvrdenie od organizácie pre ktorú ste ako dobrovoľník pracovali a toto priložte k daňovému priznaniu)

Ďakujeme

O použití Vašich prostriedkov Vás budeme informovať na tejto webovej stránke

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie